Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-01-13 0504 OK1USP 599 001 OK1FGD 599 009
3500 CW 2018-01-13 0507 OK1USP 599 002 OK2NO 599 015
3500 CW 2018-01-13 0508 OK1USP 599 003 OM3PA 599 018
3500 CW 2018-01-13 0509 OK1USP 599 004 OK1KC 599 018
3500 CW 2018-01-13 0512 OK1USP 599 005 OM3CAG 599 014 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 CW 2018-01-13 0513 OK1USP 599 006 OK5KA 599 015
3500 CW 2018-01-13 0515 OK1USP 599 007 OM5CX 599 021
3500 CW 2018-01-13 0516 OK1USP 599 008 OK1AY 599 022
3500 CW 2018-01-13 0517 OK1USP 599 009 OK1IBP 599 022
3500 CW 2018-01-13 0517 OK1USP 599 010 OK2PYA 599 022
3500 CW 2018-01-13 0519 OK1USP 599 011 OK2SG 599 022
3500 CW 2018-01-13 0523 OK1USP 599 012 OM3CDN 599 023
3500 CW 2018-01-13 0526 OK1USP 599 013 OM5RM 599 020
3500 CW 2018-01-13 0526 OK1USP 599 014 OM8AG 599 027 OM7AG
3500 CW 2018-01-13 0528 OK1USP 599 015 OK5MM 599 032
3500 CW 2018-01-13 0534 OK1USP 599 016 OK2ABU 599 002
3500 CW 2018-01-13 0538 OK1USP 599 017 OM3CAZ 599 028
3500 CW 2018-01-13 0540 OK1USP 599 018 OM8ON 599 029 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2018-01-13 0542 OK1USP 599 019 OK2BTK 599 041
3500 CW 2018-01-13 0544 OK1USP 599 020 OM8LA 599 042
3500 CW 2018-01-13 0545 OK1USP 599 021 OK1KKI 599 043
3500 CW 2018-01-13 0546 OK1USP 599 022 OM2RL 599 038
3500 CW 2018-01-13 0547 OK1USP 599 023 OK2BFN 599 040
3500 CW 2018-01-13 0548 OK1USP 599 024 OM8AT 599 045 OM7AT
3500 CW 2018-01-13 0549 OK1USP 599 025 OM8VL 599 030
3500 CW 2018-01-13 0551 OK1USP 599 026 OK1FKD 599 041
3500 CW 2018-01-13 0552 OK1USP 599 027 OM2DT 599 029
3500 CW 2018-01-13 0553 OK1USP 599 028 OM2QU 599 008
3500 CW 2018-01-13 0554 OK1USP 599 029 OK2BND 599 032
3500 CW 2018-01-13 0554 OK1USP 599 030 OK1JVS 599 031
3500 CW 2018-01-13 0555 OK1USP 599 031 OM7AG 599 052 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2018-01-13 0556 OK1USP 599 032 OM8AQ 599 047
3500 CW 2018-01-13 0556 OK1USP 599 033 OM3WZ 599 044

Chýbajúce násobiče: B, E, F, H, J, R, V, W