Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3764 PH 2018-01-13 0601 OK1UKC 59 001 OM4KK 59 001 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2018-01-13 0608 OK1UKC 59 002 OM1BD 59 014
3500 PH 2018-01-13 0616 OK1UKC 59 003 OM3PA 59 096
3500 PH 2018-01-13 0617 OK1UKC 59 004 OM8AA 59 089
3500 PH 2018-01-13 0619 OK1UKC 59 005 OK2NO 59 078
3500 PH 2018-01-13 0621 OK1UKC 59 006 OM7AG 59 087
3500 PH 2018-01-13 0622 OK1UKC 59 007 OM1DK 59 044
3500 PH 2018-01-13 0623 OK1UKC 59 008 OM3SEM 59 043
3500 PH 2018-01-13 0625 OK1UKC 59 009 OK1RPS 59 035
3500 PH 2018-01-13 0628 OK1UKC 59 010 OK1VHH 59 039
3500 PH 2018-01-13 0629 OK1UKC 59 011 OK2BTK 59 073
3500 PH 2018-01-13 0632 OK1UKC 59 012 OK2ABU 59 054
3500 PH 2018-01-13 0638 OK1UKC 59 013 OM5CX 59 111
3500 PH 2018-01-13 0639 OK1UKC 59 014 OM2RL 59 104
3500 PH 2018-01-13 0641 OK1UKC 59 015 OK2BKP 59 059
3500 PH 2018-01-13 0643 OK1UKC 59 016 OK2TO 59 035
3500 PH 2018-01-13 0646 OK1UKC 59 017 OM8KD 59 052
3500 PH 2018-01-13 0649 OK1UKC 59 018 OM7KW 59 075
3500 PH 2018-01-13 0650 OK1UKC 59 019 OM3KEG 59 043
3500 PH 2018-01-13 0652 OK1UKC 59 020 OM6TX 59 062
3500 PH 2018-01-13 0655 OK1UKC 59 021 OK1AY 59 119
3500 PH 2018-01-13 0656 OK1UKC 59 022 OK1KKI 59 120

Chýbajúce násobiče: B, E, F, J, N, Q, R, T, V, Z