Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-01-13 0521 OM2QU 599 001 OM3VSZ 599 016 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2018-01-13 0527 OM2QU 599 002 OK2PYA 599 037
3500 CW 2018-01-13 0531 OM2QU 599 003 OM2AM 599 025
3500 CW 2018-01-13 0540 OM2QU 599 004 OK1KKI 599 026 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2018-01-13 0545 OM2QU 599 005 OM2RL 599 036
3500 CW 2018-01-13 0546 OM2QU 599 006 OM7AG 599 046
3500 CW 2018-01-13 0549 OM2QU 599 007 OM8AQ 599 044
3500 CW 2018-01-13 0553 OM2QU 599 008 OK1USP 599 029 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2018-01-13 0558 OM2QU 599 009 OM8VL 599 036
3700 PH 2018-01-13 0602 OM2QU 59 010 OK1RPS 59 004
3700 PH 2018-01-13 0604 OM2QU 59 011 OM3SEM 59 012
3700 PH 2018-01-13 0608 OM2QU 59 012 OM1DK 59 015
3700 PH 2018-01-13 0612 OM2QU 59 013 OK2NO 59 062
3700 PH 2018-01-13 0614 OM2QU 59 014 OM8AA 59 081
3700 PH 2018-01-13 0615 OM2QU 59 015 OM1BD 59 028
3700 PH 2018-01-13 0617 OM2QU 59 016 OM7AXL 59 028
3700 PH 2018-01-13 0621 OM2QU 59 017 OM7KW 59 038 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-01-13 0625 OM2QU 59 018 OM8LA 59 071
3700 PH 2018-01-13 0626 OM2QU 59 019 OK1AY 59 087
3700 PH 2018-01-13 0627 OM2QU 59 020 OM5CX 59 103
3700 PH 2018-01-13 0629 OM2QU 59 021 OM2RL 59 093
3700 PH 2018-01-13 0630 OM2QU 59 022 OM4KK 59 047
3700 PH 2018-01-13 0631 OM2QU 59 023 OK2BKP 59 049
3700 PH 2018-01-13 0634 OM2QU 59 024 OK2STM 59 032
3700 PH 2018-01-13 0642 OM2QU 59 025 OM3WBY 59 050
3700 PH 2018-01-13 0644 OM2QU 59 026 OK1KK 59 106 OK1KKI
3700 PH 2018-01-13 0645 OM2QU 59 027 OM3PA 59 124
3700 PH 2018-01-13 0646 OM2QU 59 028 OM2AM 59 097
3700 PH 2018-01-13 0649 OM2QU 59 029 OM8ON 59 100
3700 PH 2018-01-13 0650 OM2QU 59 030 OK1DQP 59 061
3700 PH 2018-01-13 0653 OM2QU 59 031 OK1LST 59 028
3700 PH 2018-01-13 0655 OM2QU 59 032 OK2VPX 59 031
3700 PH 2018-01-13 0656 OM2QU 59 033 OK2SBE 59 036
3700 PH 2018-01-13 0658 OM2QU 59 034 OM5AW 59 031

Chýbajúce násobiče: B, C, F, H, I, J, R, V, Z