Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3520 CW 2018-01-13 0502 OM3TGK 599 001 OM3VSZ 599 006
3520 CW 2018-01-13 0504 OM3TGK 599 002 OK2SG 599 005
3520 CW 2018-01-13 0505 OM3TGK 599 003 OK1KC 599 012
3520 CW 2018-01-13 0507 OM3TGK 599 004 OM3PA 599 010 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3520 CW 2018-01-13 0508 OM3TGK 599 005 OK2NO 599 017
3520 CW 2018-01-13 0510 OM3TGK 599 006 OK1FGD 599 016
3520 CW 2018-01-13 0514 OM3TGK 599 007 OM8LA 599 010
3520 CW 2018-01-13 0517 OM3TGK 599 008 OM8AA 599 023
3520 CW 2018-01-13 0519 OM3TGK 599 009 OM3CAZ 599 020
3520 CW 2018-01-13 0521 OM3TGK 599 010 OM5CX 599 030 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3520 CW 2018-01-13 0529 OM3TGK 599 011 OK1AY 599 034
3520 CW 2018-01-13 0534 OM3TGK 599 013 OK1LO 599 026
3520 CW 2018-01-13 0534 OM3TGK 599 012 OK2PYA 599 040
3520 CW 2018-01-13 0539 OM3TGK 599 014 OM8ON 599 038
3520 CW 2018-01-13 0542 OM3TGK 599 015 OK2BTK 599 042
3520 CW 2018-01-13 0543 OM3TGK 599 016 OK5KA 599 030
3520 CW 2018-01-13 0547 OM3TGK 599 017 OM2RL 599 040
3520 CW 2018-01-13 0549 OM3TGK 599 018 OM8AQ 599 045
3520 CW 2018-01-13 0551 OM3TGK 599 019 OM5AW 599 007
3520 CW 2018-01-13 0554 OM3TGK 599 020 OM8AT 599 051 OM7AT
3520 CW 2018-01-13 0556 OM3TGK 599 021 OK2BFN 599 048
3520 CW 2018-01-13 0559 OM3TGK 599 022 OK2BNF 599 035

Chýbajúce násobiče: B, E, H, I, J, M, P, R, S, T, U, V, X