Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-01-13 0500 OK2BJK 599 001 OK2NO 599 001
3500 CW 2018-01-13 0502 OK2BJK 599 002 OM8AA 599 006
3500 CW 2018-01-13 0503 OK2BJK 599 003 OK1FGD 599 007
3500 CW 2018-01-13 0506 OK2BJK 599 004 OM3PA 599 015
3500 CW 2018-01-13 0507 OK2BJK 599 005 OK1KC 599 016
3500 CW 2018-01-13 0509 OK2BJK 599 006 OK5KA 599 009
3500 CW 2018-01-13 0510 OK2BJK 599 007 OK1FKD 599 015
3500 CW 2018-01-13 0511 OK2BJK 599 008 OK1IBP 599 014
3500 CW 2018-01-13 0512 OK2BJK 599 009 OK2PYA 599 011
3500 CW 2018-01-13 0513 OK2BJK 599 010 OK2SG 599 014
3500 CW 2018-01-13 0515 OK2BJK 599 011 OM7CG 599 007
3500 CW 2018-01-13 0516 OK2BJK 599 012 OM3CDN 599 014
3500 CW 2018-01-13 0517 OK2BJK 599 013 OK5MM 599 023
3500 CW 2018-01-13 0519 OK2BJK 599 014 OK1FOG 599 021
3500 CW 2018-01-13 0520 OK2BJK 599 015 OM5RM 599 008
3500 CW 2018-01-13 0522 OK2BJK 599 016 OK1KKI 599 017 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2018-01-13 0523 OK2BJK 599 017 OM2AM 599 016
3500 CW 2018-01-13 0525 OK2BJK 599 018 OM7AT 599 024
3500 CW 2018-01-13 0531 OK2BJK 599 019 OM8ON 599 027
3500 CW 2018-01-13 0533 OK2BJK 599 020 OK1LO 599 025
3500 CW 2018-01-13 0535 OK2BJK 599 021 OK1AY 599 040
3500 CW 2018-01-13 0541 OK2BJK 599 022 OK2BTK 599 040
3500 CW 2018-01-13 0543 OK2BJK 599 023 OM8LA 599 054 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2018-01-13 0545 OK2BJK 599 024 OM5CX 599 043
3500 CW 2018-01-13 0546 OK2BJK 599 025 OM7AG 599 045
3500 CW 2018-01-13 0547 OK2BJK 599 026 OM8AQ 599 042
3500 CW 2018-01-13 0552 OK2BJK 599 027 OK1FHI 599 015
3500 CW 2018-01-13 0555 OK2BJK 599 028 OM3CAZ 599 038
3500 CW 2018-01-13 0558 OK2BJK 599 029 OK1DRQ 599 026

Chýbajúce násobiče: B, E, F, H, J, L, R, S, U, V, W