Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3600 PH 2018-01-13 0623 OM3KEG 59 001 OL8LA 59 069 OM8LA
3600 PH 2018-01-13 0624 OM3KEG 59 002 OM3PA 59 106
3600 PH 2018-01-13 0625 OM3KEG 59 003 OM4ANJ 59 015
3600 PH 2018-01-13 0621 OM3KEG 59 004 OM0AWW 59 021
3600 PH 2018-01-13 0626 OM3KEG 59 005 OK1KTI 59 025
3600 PH 2018-01-13 0627 OM3KEG 59 006 OM2DT 59 055
3600 PH 2018-01-13 0627 OM3KEG 59 007 OK5ZH 59 018
3600 PH 2018-01-13 0629 OM3KEG 59 008 OK1APF 59 017
3600 PH 2018-01-13 0629 OM3KEG 59 009 OK1JVS 59 046
3600 PH 2018-01-13 0632 OM3KEG 59 010 OM8LD 59 050
3600 PH 2018-01-13 0632 OM3KEG 59 011 OM7AG 59 103
3600 PH 2018-01-13 0634 OM3KEG 59 012 OM8VL 59 033 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3600 PH 2018-01-13 0633 OM3KEG 59 013 OM8ADU 59 020
3600 PH 2018-01-13 0634 OM3KEG 59 014 0M4FM 59 055
3600 PH 2018-01-13 0634 OM3KEG 59 015 OM4KK 59 052
3600 PH 2018-01-13 0635 OM3KEG 59 016 OK2VPX 59 019
3600 PH 2018-01-13 0636 OM3KEG 59 017 OK2SBE 59 024
3600 PH 2018-01-13 0636 OM3KEG 59 018 OK1DQP 59 042
3600 PH 2018-01-13 0637 OM3KEG 59 019 OK1OU 59 061 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3600 PH 2018-01-13 0639 OM3KEG 59 020 OK1WMJ 59 055 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3600 PH 2018-01-13 0639 OM3KEG 59 021 OK1VHH 59 052
3600 PH 2018-01-13 0640 OM3KEG 59 022 OK1LST 59 016
3600 PH 2018-01-13 0640 OM3KEG 59 023 OK1RPS 59 052
3600 PH 2018-01-13 0640 OM3KEG 59 024 0K2PJG 59 023 OK2PGJ
3600 PH 2018-01-13 0641 OM3KEG 59 025 OM6TX 59 051
3600 PH 2018-01-13 0641 OM3KEG 59 026 OM3CDN 59 068
3600 PH 2018-01-13 0642 OM3KEG 59 027 OK5KA 59 082
3600 PH 2018-01-13 0642 OM3KEG 59 028 OM7ASL 59 053 OM7AXL
3600 PH 2018-01-13 0643 OM3KEG 59 029 OM8ARG 59 028
3600 PH 2018-01-13 0643 OM3KEG 59 030 OM3TLE 59 042 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3600 PH 2018-01-13 0644 OM3KEG 59 031 OM3KWM 59 044 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3600 PH 2018-01-13 0644 OM3KEG 59 032 OM7KW 59 068
3600 PH 2018-01-13 0645 OM3KEG 59 033 OK1AY 59 108
3600 PH 2018-01-13 0645 OM3KEG 59 034 0K1MIZ 59 059 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3600 PH 2018-01-13 0646 OM3KEG 59 035 OM6AMD 59 023
3600 PH 2018-01-13 0646 OM3KEG 59 036 OM6AA 59 046 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3600 PH 2018-01-13 0647 OM3KEG 59 037 OM3KHT 59 029
3600 PH 2018-01-13 0647 OM3KEG 59 038 OM1BD 59 063
3600 PH 2018-01-13 0648 OM3KEG 59 039 OM5CX 59 117
3600 PH 2018-01-13 0648 OM3KEG 59 040 OM1DK 59 075
3600 PH 2018-01-13 0649 OM3KEG 59 041 OK2BJM 59 047
3600 PH 2018-01-13 0649 OM3KEG 59 042 OK2NO 59 123
3600 PH 2018-01-13 0650 OM3KEG 59 043 OK1UKC 59 019
3600 PH 2018-01-13 0650 OM3KEG 59 044 OM1AKU 59 035
3600 PH 2018-01-13 0653 OM3KEG 59 045 OM5AST 59 034
3600 PH 2018-01-13 0653 OM3KEG 59 046 OM2AM 59 122 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3600 PH 2018-01-13 0654 OM3KEG 59 047 OK1AXG 59 067
3600 PH 2018-01-13 0655 OM3KEG 59 048 OK1FUU 59 042 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3600 PH 2018-01-13 0657 OM3KEG 59 049 OK2BTK 59 104
3600 PH 2018-01-13 0659 OM3KEG 59 050 OK2LF 59 091
3600 PH 2018-01-13 0659 OM3KEG 59 051 OK2VOB 59 020

Chýbajúce násobiče: L, Q, R, V, Z