Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-08-11 0400 OK1FOG 599 001 OK1FGD 599 002
3500 CW 2018-08-11 0401 OK1FOG 599 002 OK5KA 599 002
3500 CW 2018-08-11 0403 OK1FOG 599 003 OK2PYA 599 007 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2018-08-11 0404 OK1FOG 599 004 OK2NO 599 007
3500 CW 2018-08-11 0405 OK1FOG 599 005 OK1IBP 599 011
3500 CW 2018-08-11 0408 OK1FOG 599 007 OK3BA 599 012
3500 CW 2018-08-11 0410 OK1FOG 599 008 OK1AY 599 018
3500 CW 2018-08-11 0410 OK1FOG 599 009 OM8AA 599 019
3500 CW 2018-08-11 0411 OK1FOG 599 010 OM3VSZ 599 017
3500 CW 2018-08-11 0412 OK1FOG 599 011 OM6AL 599 015
3500 CW 2018-08-11 0413 OK1FOG 599 012 OM7AT 599 019
3500 CW 2018-08-11 0414 OK1FOG 599 013 OK1LO 599 006
3500 CW 2018-08-11 0415 OK1FOG 599 014 OM3TGK 599 011
3500 CW 2018-08-11 0417 OK1FOG 599 015 OM5CX 599 007
3500 CW 2018-08-11 0417 OK1FOG 599 016 OK1PFM 599 008
3500 CW 2018-08-11 0418 OK1FOG 599 017 OM3CDN 599 015
3500 CW 2018-08-11 0419 OK1FOG 599 018 OM8TA 599 020 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2018-08-11 0420 OK1FOG 599 019 OK2BLD 599 017
3500 CW 2018-08-11 0422 OK1FOG 599 021 OM3WZ 599 019
3500 CW 2018-08-11 0422 OK1FOG 599 022 OK1MIZ 599 017
3500 CW 2018-08-11 0424 OK1FOG 599 023 OM80PAR 599 032
3500 CW 2018-08-11 0425 OK1FOG 599 024 OM2AM 599 024
3500 CW 2018-08-11 0426 OK1FOG 599 025 OM7CG 599 020
3500 CW 2018-08-11 0427 OK1FOG 599 026 OM8CW 599 034
3500 CW 2018-08-11 0427 OK1FOG 599 027 OM4DU 599 020 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2018-08-11 0429 OK1FOG 599 028 OK1MSP 599 028
3500 CW 2018-08-11 0429 OK1FOG 599 029 OK2LF 599 022
3500 CW 2018-08-11 0430 OK1FOG 599 030 OK2BND 599 021
3500 CW 2018-08-11 0431 OK1FOG 599 031 OK2BTK 599 026
3500 CW 2018-08-11 0434 OK1FOG 599 032 OK2BJM 599 027
3500 CW 2018-08-11 0435 OK1FOG 599 033 OM1II 599 008 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2018-08-11 0439 OK1FOG 599 034 OM5LR 599 028
3500 CW 2018-08-11 0440 OK1FOG 599 035 OM2RL 599 039
3500 CW 2018-08-11 0442 OK1FOG 599 036 OK2NAJ 599 034
3500 CW 2018-08-11 0443 OK1FOG 599 037 OK2VX 599 033
3500 CW 2018-08-11 0445 OK1FOG 599 038 OK1DRQ 599 016
3500 CW 2018-08-11 0446 OK1FOG 599 039 OK2ABU 599 024
3500 CW 2018-08-11 0448 OK1FOG 599 040 OK1VK 599 016
3500 CW 2018-08-11 0449 OK1FOG 599 041 OK2STM 599 039

Chýbajúce násobiče: B, C, E, H, I, S, V