Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3700 PH 2018-09-08 0500 OK2WYK 59 001 OK1JPO 59 044 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0501 OK2WYK 59 002 OK2PGJ 59 003 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0502 OK2WYK 59 003 OK2BTK 59 038 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0502 OK2WYK 59 004 OK1KKI 59 047 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0502 OK2WYK 59 005 OK1AY 59 053 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0503 OK2WYK 59 006 OM3CAZ 59 041
3700 PH 2018-09-08 0503 OK2WYK 59 007 OK1AXG 59 007 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0504 OK2WYK 59 008 OM7AG 59 050
3700 PH 2018-09-08 0504 OK2WYK 59 009 OK1MIZ 59 041
3700 PH 2018-09-08 0504 OK2WYK 59 010 OK2BQX 59 002 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0505 OK2WYK 59 011 OM3CDN 59 048 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0505 OK2WYK 59 012 OM3ID 59 003 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0505 OK2WYK 59 013 OM5KP 59 031
3700 PH 2018-09-08 0506 OK2WYK 59 014 OM9OT 59 014
3700 PH 2018-09-08 0506 OK2WYK 59 015 OM7AT 59 047
3700 PH 2018-09-08 0507 OK2WYK 59 016 OM3WOR 59 010 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0507 OK2WYK 59 017 OK1UKC 59 010 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0508 OK2WYK 59 018 OK1WMJ 59 036 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0508 OK2WYK 59 019 OM7CF 59 048
3700 PH 2018-09-08 0509 OK2WYK 59 020 OK2LF 59 046 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0509 OK2WYK 59 021 OK1DQP 59 015 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0510 OK2WYK 59 022 OK5OK 59 012 OK5KA
3700 PH 2018-09-08 0510 OK2WYK 59 023 OK2BQZ 59 010 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0510 OK2WYK 59 024 OM7CG 59 049 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0511 OK2WYK 59 025 OM5LR 59 050 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0511 OK2WYK 59 026 OM7KW 59 015 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0515 OK2WYK 59 027 OM1AKU 59 015 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0516 OK2WYK 59 028 OK2VPX 59 013 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0517 OK2WYK 59 029 OM3WBY 59 013 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3700 PH 2018-09-08 0518 OK2WYK 59 030 OM4AY 59 036 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0518 OK2WYK 59 031 OK1VHV 59 009 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0519 OK2WYK 59 032 OK1MQY 59 009 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0520 OK2WYK 59 033 OM3WGR 59 004 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0522 OK2WYK 59 034 OK1VHH 59 033 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0523 OK2WYK 59 035 OM4ANJ 59 014
3700 PH 2018-09-08 0524 OK2WYK 59 036 OK2NO 59 076 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0524 OK2WYK 59 037 OK2SGY 59 073 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3700 PH 2018-09-08 0525 OK2WYK 59 038 OM3PA 59 094 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0525 OK2WYK 59 039 OK1RPS 59 023 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0527 OK2WYK 59 040 OK1DNQ 59 009 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0529 OK2WYK 59 041 OM4KK 59 045 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0530 OK2WYK 59 042 OK2GER 59 054 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0531 OK2WYK 59 043 OM1DK 59 046 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0536 OK2WYK 59 044 OK1LST 59 032 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0536 OK2WYK 59 045 OK8DM 59 003 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0536 OK2WYK 59 046 OK1MNV 59 043
3700 PH 2018-09-08 0537 OK2WYK 59 047 OK2BFN 59 003
3700 PH 2018-09-08 0541 OK2WYK 59 048 OM6TX 59 051 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0543 OK2WYK 59 049 OM3WBQ 59 021 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0544 OK2WYK 59 050 OM1MJ 59 019 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0545 OK2WYK 59 051 OK2DUS 59 002 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0546 OK2WYK 59 052 OM2QU 59 027 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0548 OK2WYK 59 053 OM8AA 59 102 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0548 OK2WYK 59 054 OM3SEM 59 065 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0549 OK2WYK 59 055 OM3KEG 59 042 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0550 OK2WYK 59 056 OK2BKP 59 055 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0551 OK2WYK 59 057 OM2RL 59 107 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0552 OK2WYK 59 058 OM8KD 59 045 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3700 PH 2018-09-08 0554 OK2WYK 59 059 OK2TO 59 027 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0555 OK2WYK 59 060 OK2STM 59 105 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0556 OK2WYK 59 061 OK1FHI 59 017 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3700 PH 2018-09-08 0557 OK2WYK 59 062 OK2SPS 59 027 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0558 OK2WYK 59 063 OM1BD 59 057 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0559 OK2WYK 59 064 OM3TC 59 022 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.

Chýbajúce násobiče: A, B, C, D, E, H, I, L, M, O, Q, R, S, U, W, X, Y