Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3700 PH 2018-09-08 0512 OM3KEG 59 001 OK2BKP 59 019
3700 PH 2018-09-08 0533 OM3KEG 59 002 0M8KD 59 049 OM8KD
3700 PH 2018-09-08 0534 OM3KEG 59 003 0M2RL 59 104 OM2RL
3700 PH 2018-09-08 0536 OM3KEG 59 004 OK2LC 59 020
3700 PH 2018-09-08 0537 OM3KEG 59 005 OK2PGJ 59 021
3700 PH 2018-09-08 0537 OM3KEG 59 006 OM1MJ 59 073 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0537 OM3KEG 59 007 OK1FUU 59 048
3700 PH 2018-09-08 0538 OM3KEG 59 009 OK2BFN 59 025
3700 PH 2018-09-08 0540 OM3KEG 59 011 OM2AM 59 090
3700 PH 2018-09-08 0541 OM3KEG 59 012 OM80PAR 59 121
3700 PH 2018-09-08 0541 OM3KEG 59 013 OK2WYK 59 051 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0542 OM3KEG 59 014 OL13FORD 59 090 OL13FORT
3700 PH 2018-09-08 0542 OM3KEG 59 015 OK1KTI 59 000
3700 PH 2018-09-08 0542 OM3KEG 59 016 OM2DT 59 064
3700 PH 2018-09-08 0543 OM3KEG 59 017 OK1RPS 59 028
3700 PH 2018-09-08 0543 OM3KEG 59 018 OM4DU 59 067
3700 PH 2018-09-08 0543 OM3KEG 59 019 OM3TLE 59 020
3700 PH 2018-09-08 0543 OM3KEG 59 020 OK2LF 59 085
3700 PH 2018-09-08 0544 OM3KEG 59 021 OM1BD 59 050
3700 PH 2018-09-08 0544 OM3KEG 59 023 0K1MIZ 59 069 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0545 OM3KEG 59 024 OM3VGR 59 021 OM3WGR
3700 PH 2018-09-08 0545 OM3KEG 59 025 OK1WMJ 59 051
3700 PH 2018-09-08 0547 OM3KEG 59 028 OK1VHH 59 059
3700 PH 2018-09-08 0548 OM3KEG 59 029 OK1KKI 59 102
3700 PH 2018-09-08 0548 OM3KEG 59 030 OM3CQF 59 051
3700 PH 2018-09-08 0549 OM3KEG 59 031 OM5CX 59 106
3700 PH 2018-09-08 0550 OM3KEG 59 032 OM3WOR 59 027
3700 PH 2018-09-08 0551 OM3KEG 59 033 OK2RVM 59 038
3700 PH 2018-09-08 0552 OM3KEG 59 035 OK1NOR 59 077 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-09-08 0553 OM3KEG 59 036 OM7CF 59 100
3700 PH 2018-09-08 0554 OM3KEG 59 038 OM1CI 59 024
3700 PH 2018-09-08 0555 OM3KEG 59 039 OM7AT 59 093
3700 PH 2018-09-08 0555 OM3KEG 59 040 OM3UU 59 066
3700 PH 2018-09-08 0555 OM3KEG 59 041 OK2BTK 59 100
3700 PH 2018-09-08 0556 OM3KEG 59 042 OM5LR 59 080
3700 PH 2018-09-08 0557 OM3KEG 59 043 OM3WBQ 59 008 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0557 OM3KEG 59 044 OK2VX 59 077 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-09-08 0557 OM3KEG 59 045 OM6TX 59 046
3700 PH 2018-09-08 0558 OM3KEG 59 046 OM7CG 59 084
3700 PH 2018-09-08 0558 OM3KEG 59 047 OK1DQP 59 056
3700 PH 2018-09-08 0559 OM3KEG 59 048 OM8ON 59 104
3700 PH 2018-09-08 0559 OM3KEG 59 049 OM7DX 59 027

Chýbajúce násobiče: A, B, L, O, Q, V, W, Y, Z