Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-10-13 0411 OK1FKD 599 001 OK1VK 599 004
3500 CW 2018-10-13 0429 OK1FKD 599 002 OK1KKI 599 010
3500 CW 2018-10-13 0434 OK1FKD 599 003 OK2PYA 599 024
3500 CW 2018-10-13 0441 OK1FKD 599 004 OM8ON 599 024
3500 CW 2018-10-13 0446 OK1FKD 599 005 OM3VSZ 599 027
3500 CW 2018-10-13 0446 OK1FKD 599 006 OM8CW 599 026
3500 CW 2018-10-13 0451 OK1FKD 599 007 OM7CG 599 022
3500 CW 2018-10-13 0452 OK1FKD 599 008 OM5CX 599 033
3500 CW 2018-10-13 0455 OK1FKD 599 009 OM7AG 599 036
3500 CW 2018-10-13 0456 OK1FKD 599 010 OM6AL 599 021
3500 CW 2018-10-13 0457 OK1FKD 599 011 OM3CAZ 599 021
3500 CW 2018-10-13 0458 OK1FKD 599 012 OM2RL 599 038
3500 CW 2018-10-13 0459 OK1FKD 599 013 OM3PA 599 046

Chýbajúce násobiče: B, C, E, F, H, J, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y