Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3700 PH 2018-10-13 0502 OM3WBQ 59 001 OM3WBY 59 004
3700 PH 2018-10-13 0503 OM3WBQ 59 002 OM3PA 59 052
3700 PH 2018-10-13 0504 OM3WBQ 59 003 OK2BKP 59 003 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0508 OM3WBQ 59 004 OM8AA 59 053
3700 PH 2018-10-13 0509 OM3WBQ 59 005 OM7AXL 59 017
3700 PH 2018-10-13 0510 OM3WBQ 59 006 OM7AT 59 029
3700 PH 2018-10-13 0511 OM3WBQ 59 007 OM3SEM 59 026
3700 PH 2018-10-13 0512 OM3WBQ 59 008 OK2NO 59 052
3700 PH 2018-10-13 0515 OM3WBQ 59 009 OK2WYK 59 023
3700 PH 2018-10-13 0516 OM3WBQ 59 010 OK1RPS 59 019
3700 PH 2018-10-13 0517 OM3WBQ 59 011 OM6TX 59 028
3700 PH 2018-10-13 0522 OM3WBQ 59 012 OK1KKI 59 064
3700 PH 2018-10-13 0523 OM3WBQ 59 013 OM7CF 59 051
3700 PH 2018-10-13 0525 OM3WBQ 59 014 OM4KK 59 041
3700 PH 2018-10-13 0526 OM3WBQ 59 015 OK2BFN 59 056
3700 PH 2018-10-13 0527 OM3WBQ 59 016 OM1DK 59 046
3700 PH 2018-10-13 0529 OM3WBQ 59 017 OM5CX 59 084
3700 PH 2018-10-13 0531 OM3WBQ 59 018 OK1VHH 59 035 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0541 OM3WBQ 59 019 OK1AXG 59 036
3700 PH 2018-10-13 0543 OM3WBQ 59 020 OM3CDN 59 060
3700 PH 2018-10-13 0546 OM3WBQ 59 021 OK1KFQ 59 019
3700 PH 2018-10-13 0546 OM3WBQ 59 022 OM3WOR 59 043
3700 PH 2018-10-13 0547 OM3WBQ 59 023 OM7AG 59 092
3700 PH 2018-10-13 0554 OM3WBQ 59 024 OM1MJ 59 055

Chýbajúce násobiče: B, C, D, E, H, P, U, V, W, Z