Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3540 CW 2018-10-13 0401 OM8TA 599 001 OK1IBP 599 006 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3540 CW 2018-10-13 0402 OM8TA 599 002 OM3VSZ 599 001
3540 CW 2018-10-13 0403 OM8TA 599 003 OM8ON 599 003
3540 CW 2018-10-13 0408 OM8TA 599 004 OL100CSR 599 009 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3540 CW 2018-10-13 0442 OM8TA 599 005 OM8AA 599 032 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3540 CW 2018-10-13 0443 OM8TA 599 006 OM6AL 599 023 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3540 CW 2018-10-13 0446 OM8TA 599 007 OM7AG 599 025
3540 CW 2018-10-13 0447 OM8TA 599 008 OM3PA 599 036
3540 CW 2018-10-13 0448 OM8TA 599 009 OM2RL 599 034
3540 CW 2018-10-13 0450 OM8TA 599 010 OK1MSP 599 035
3540 CW 2018-10-13 0451 OM8TA 599 011 OM7CG 599 020
3540 CW 2018-10-13 0453 OM8TA 599 012 OM7AT 599 005
3540 CW 2018-10-13 0454 OM8TA 599 013 OM5CX 599 035
3540 CW 2018-10-13 0454 OM8TA 599 014 OM8VL 599 025
3540 CW 2018-10-13 0455 OM8TA 599 015 OK1IF 599 038
3540 CW 2018-10-13 0456 OM8TA 599 016 OK2PYA 599 033
3540 CW 2018-10-13 0457 OM8TA 599 017 OM8CW 599 027 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3540 CW 2018-10-13 0458 OM8TA 599 018 OK5KA 599 024
3540 CW 2018-10-13 0459 OM8TA 599 019 OK1FGD 599 033
3540 CW 2018-10-13 0459 OM8TA 599 020 OM3CDN 599 035 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.

Chýbajúce násobiče: B, C, E, H, I, J, K, M, O, Q, R, S, U, V, W, Y