Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3510 CW 2018-10-13 0418 OM3TLE 599 001 OM3PA 599 020
3510 CW 2018-10-13 0432 OM3TLE 599 002 OM8ON 599 026 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3510 CW 2018-10-13 0445 OM3TLE 599 003 OM3RL 599 033 OM2RL
3510 CW 2018-10-13 0448 OM3TLE 599 004 OM8CW 599 029
3510 CW 2018-10-13 0450 OM3TLE 599 005 OM8AA 599 033 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3510 CW 2018-10-13 0452 OM3TLE 599 006 OM7AG 599 033
3510 CW 2018-10-13 0454 OM3TLE 599 007 OM3CDN 599 020
3510 CW 2018-10-13 0456 OM3TLE 599 008 OK1FGD 599 032
3510 PH 2018-10-13 0503 OM3TLE 59 009 OM1DK 59 003
3510 PH 2018-10-13 0504 OM3TLE 59 010 OM3PA 59 054
3510 PH 2018-10-13 0508 OM3TLE 59 011 OM7AG 59 049
3510 PH 2018-10-13 0511 OM3TLE 59 012 OM3CQF 59 008
3510 PH 2018-10-13 0513 OM3TLE 59 013 OM8AA 59 067
3510 PH 2018-10-13 0515 OM3TLE 59 014 OM4KK 59 025
3510 PH 2018-10-13 0516 OM3TLE 59 015 OK1KKI 59 055
3510 PH 2018-10-13 0517 OM3TLE 59 016 OK2NO 59 062
3510 PH 2018-10-13 0519 OM3TLE 59 017 OM3SEN 59 041 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3510 PH 2018-10-13 0521 OM3TLE 59 018 OM7AXL 59 035
3510 PH 2018-10-13 0523 OM3TLE 59 019 OM7AT 59 077 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3510 PH 2018-10-13 0527 OM3TLE 59 020 OM5CX 59 081
3510 PH 2018-10-13 0529 OM3TLE 59 021 OK2BKP 59 040
3510 PH 2018-10-13 0531 OM3TLE 59 022 OK1VHH 59 034
3510 PH 2018-10-13 0533 OM3TLE 59 023 OM7CG 59 055
3510 PH 2018-10-13 0536 OM3TLE 59 024 OK2BFN 59 075
3510 PH 2018-10-13 0538 OM3TLE 59 025 OM7CF 59 074
3510 PH 2018-10-13 0539 OM3TLE 59 026 OM3SEM 59 057
3510 PH 2018-10-13 0542 OM3TLE 59 027 OK1PKO 59 028
3510 PH 2018-10-13 0543 OM3TLE 59 028 OK2WYK 59 050
3510 PH 2018-10-13 0544 OM3TLE 59 029 OM3CDN 59 062
3510 PH 2018-10-13 0545 OM3TLE 59 030 OM5LR 59 065
3510 PH 2018-10-13 0547 OM3TLE 59 031 OM1MJ 59 048
3510 PH 2018-10-13 0549 OM3TLE 59 032 OK2SGY 59 068
3510 PH 2018-10-13 0551 OM3TLE 59 033 OM3WOR 59 050
3510 PH 2018-10-13 0553 OM3TLE 59 034 OM6TX 59 061
3510 PH 2018-10-13 0554 OM3TLE 59 035 OK1FUU 59 042
3510 PH 2018-10-13 0558 OM3TLE 59 036 OM3WBY 59 052

Chýbajúce násobiče: B, C, Q, S, T, V, Z