Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3700 PH 2018-10-13 0502 OM8ARG 59 001 OK2BKP 59 002 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0502 OM8ARG 59 002 OM7AG 59 043
3700 PH 2018-10-13 0503 OM8ARG 59 003 OM2RL 59 051
3700 PH 2018-10-13 0504 OM8ARG 59 004 OK2SGY 59 031
3700 PH 2018-10-13 0508 OM8ARG 59 005 OM6TX 59 015
3700 PH 2018-10-13 0510 OM8ARG 59 006 OK2WYK 59 017
3700 PH 2018-10-13 0513 OM8ARG 59 007 OK2NO 59 054
3700 PH 2018-10-13 0513 OM8ARG 59 008 OM3SEM 59 031
3700 PH 2018-10-13 0514 OM8ARG 59 009 OK1KKI 59 052
3700 PH 2018-10-13 0516 OM8ARG 59 010 OM4KK 59 028
3700 PH 2018-10-13 0518 OM8ARG 59 011 OM7AXL 59 033
3700 PH 2018-10-13 0518 OM8ARG 59 012 OM8AA 59 078
3700 PH 2018-10-13 0519 OM8ARG 59 013 OM1DK 59 040
3700 PH 2018-10-13 0520 OM8ARG 59 014 OM7AT 59 038
3700 PH 2018-10-13 0521 OM8ARG 59 015 OM7KW 59 018
3700 PH 2018-10-13 0522 OM8ARG 59 016 OM8ON 59 069
3700 PH 2018-10-13 0523 OM8ARG 59 017 OL100RCS 59 065 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0525 OM8ARG 59 018 OM5CX 59 079
3700 PH 2018-10-13 0527 OM8ARG 59 019 OM3CQF 59 029
3700 PH 2018-10-13 0528 OM8ARG 59 020 OM7CG 59 047
3700 PH 2018-10-13 0530 OM8ARG 59 021 OK1DQP 59 032
3700 PH 2018-10-13 0532 OM8ARG 59 022 OK2BFN 59 069
3700 PH 2018-10-13 0533 OM8ARG 59 023 OMCF 59 068 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-10-13 0535 OM8ARG 59 024 OK1PKO 59 017
3700 PH 2018-10-13 0537 OM8ARG 59 025 OM3WOR 59 039
3700 PH 2018-10-13 0541 OM8ARG 59 026 OK1AXG 59 035
3700 PH 2018-10-13 0542 OM8ARG 59 027 OM3PA 59 105
3700 PH 2018-10-13 0543 OM8ARG 59 028 OM1MJ 59 045
3700 PH 2018-10-13 0546 OM8ARG 59 029 OM3CDN 59 065
3700 PH 2018-10-13 0549 OM8ARG 59 030 OK1KFQ 59 026
3700 PH 2018-10-13 0555 OM8ARG 59 031 OM3WBY 59 049
3700 PH 2018-10-13 0559 OM8ARG 59 032 OK1KLV 59 044

Chýbajúce násobiče: B, C, D, E, H, S, U, Z