Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 001 OK2BKP 59 001
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 002 OM2RL 59 043 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 003 OM8ON 59 049 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 004 OM3PA 59 064 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 005 OM3WBY 59 010 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 006 OM1DK 59 023 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 007 OM8AA 59 063 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 008 OM7AXL 59 026 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 009 OM4KK 59 026 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 010 OK1KKI 59 058 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 011 OM3SEM 59 040 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 012 OK2NO 59 066 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 013 OM7AG 59 064 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 014 OM6TX 59 036 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 015 OK1LST 59 018 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 016 OK2WYK 59 041 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 017 OM8ARG 59 024 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 018 OM5LR 59 059 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 019 OK5KA 59 054 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 020 OL100RCS 59 077 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 021 OK1FUV 59 029 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 022 OK1MSP 59 075
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 023 OM3CQF 59 038 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 024 OK1JJH 59 017
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 025 OM3WM 59 017 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 026 OK1MIZ 59 037
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 027 OM1AKU 59 027 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 028 OM3TLE 59 027 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 029 OM3WOR 59 040 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 030 OK2SGY 59 063 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 031 OL100VPX 59 021
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 032 OK1DQP 59 049 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 033 OK1WMJ 59 044 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 034 OM7KW 59 034 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 035 OM7CF 59 082
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 036 OM2QU 59 028 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 037 OK1KLV 59 032
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 038 OK1RPS 59 046 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 039 OM5MO 59 011
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 040 OM2AM 59 078 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 041 OM6APJ 59 029 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 042 OK1VHH 59 049 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 043 OM4DU 59 046 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 044 OM5CX 59 104 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 045 OK1AXG 59 045 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 046 OK2LF 59 056 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 047 OK2BFN 59 096
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 048 OK4ANJ 59 032 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-10-13 0500 OK1PKO 59 049 OK1LO 59 046 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.

Chýbajúce násobiče: A, B, C, D, E, G, I, J, K, L, M, Q, R, S, T, U, W, Y