Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-10-13 0402 OK1FOG 599 001 OK1IF 599 002
3500 CW 2018-10-13 0405 OK1FOG 599 002 OM3PA 599 006
3500 CW 2018-10-13 0410 OK1FOG 599 003 OM8AA 599 017
3500 CW 2018-10-13 0416 OK1FOG 599 004 OK1FGD 599 013
3500 CW 2018-10-13 0419 OK1FOG 599 005 OK1MSP 599 016
3500 CW 2018-10-13 0421 OK1FOG 599 006 OK2PYA 599 017
3500 CW 2018-10-13 0424 OK1FOG 599 007 OM5CX 599 019
3500 CW 2018-10-13 0434 OK1FOG 599 008 OM8CW 599 016
3500 CW 2018-10-13 0436 OK1FOG 599 009 OM8ON 599 018
3500 CW 2018-10-13 0440 OK1FOG 599 010 OK1VK 599 021
3500 CW 2018-10-13 0441 OK1FOG 599 011 OK2BFN 599 020
3500 CW 2018-10-13 0444 OK1FOG 599 012 OM2RL 599 031
3500 CW 2018-10-13 0449 OK1FOG 599 013 OL100C 599 005
3500 CW 2018-10-13 0450 OK1FOG 599 014 OM3VSZ 599 031
3500 CW 2018-10-13 0454 OK1FOG 599 015 OM6AL 599 017
3500 CW 2018-10-13 0455 OK1FOG 599 016 OM3CDN 599 022
3500 CW 2018-10-13 0456 OK1FOG 599 017 OM7AG 599 038
3500 CW 2018-10-13 0457 OK1FOG 599 018 OM4DU 599 013 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3500 CW 2018-10-13 0458 OK1FOG 599 019 OK2SGY 599 020
3500 CW 2018-10-13 0458 OK1FOG 599 020 OM8VL 599 029
3500 CW 2018-10-13 0459 OK1FOG 599 021 OM3CAZ 599 022

Chýbajúce násobiče: B, E, H, I, J, M, O, Q, R, S, T, U, V