Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-10-13 0401 OM3TGK 599 001 OMO2RL 599 002 OM2RL
3500 CW 2018-10-13 0408 OM3TGK 599 002 OM1MJ 599 002
3500 CW 2018-10-13 0412 OM3TGK 599 003 OK2BTK 599 007
3500 CW 2018-10-13 0414 OM3TGK 599 004 OK1VK 599 008
3500 CW 2018-10-13 0416 OM3TGK 599 005 OM1AKU 599 001
3500 CW 2018-10-13 0418 OM3TGK 599 006 OK1MSP 599 014
3500 CW 2018-10-13 0420 OM3TGK 599 007 OM3CDN 599 006
3500 CW 2018-10-13 0423 OM3TGK 599 008 OM2QU 599 003
3500 CW 2018-10-13 0428 OM3TGK 599 009 OOK2BFN 599 012 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 CW 2018-10-13 0430 OM3TGK 599 010 OM5LR 599 009
3500 CW 2018-10-13 0435 OM3TGK 599 011 OM7CF 599 020
3500 CW 2018-10-13 0437 OM3TGK 599 012 OK2NO 599 021
3500 CW 2018-10-13 0440 OM3TGK 599 013 OK1KKI 599 016
3500 CW 2018-10-13 0445 OM3TGK 599 014 OM8ON 599 030
3500 CW 2018-10-13 0447 OM3TGK 599 015 OK1IBP 599 039 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2018-10-13 0450 OM3TGK 599 016 OM8VL 599 019
3500 CW 2018-10-13 0451 OM3TGK 599 017 OM5CX 599 032
3500 CW 2018-10-13 0452 OM3TGK 599 018 OM7CG 599 023
3500 CW 2018-10-13 0455 OM3TGK 599 019 OM7AT 599 013
3500 CW 2018-10-13 0458 OM3TGK 599 020 OK2BJM 599 013

Chýbajúce násobiče: A, B, C, D, E, H, Q, S, V, W, Y, Z