Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-10-13 0401 OM8VL 599 001 OL100RCS 599 003
3500 CW 2018-10-13 0403 OM8VL 599 002 OK1IBP 599 008
3500 CW 2018-10-13 0406 OM8VL 599 003 OM7AG 599 005
3500 CW 2018-10-13 0412 OM8VL 599 004 OK1MST 599 009 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 CW 2018-10-13 0414 OM8VL 599 006 OM5CX 599 009
3500 CW 2018-10-13 0419 OM8VL 599 006 OM2RL 599 012
3500 CW 2018-10-13 0428 OM8VL 599 007 OM8AA 599 027
3500 CW 2018-10-13 0429 OM8VL 599 008 OM8ON 599 013
3500 CW 2018-10-13 0434 OM8VL 599 009 OK1MSP 599 026
3500 CW 2018-10-13 0436 OM8VL 599 010 OM3VSZ 599 017
3500 CW 2018-10-13 0438 OM8VL 599 011 OK2PYA 599 026
3500 CW 2018-10-13 0445 OM8VL 599 013 OK1VK 599 027
3500 CW 2018-10-13 0447 OM8VL 599 015 OM3CAZ 599 011
3500 CW 2018-10-13 0448 OM8VL 599 016 OK1IF 599 033
3500 CW 2018-10-13 0448 OM8VL 599 017 OK3BA 599 005
3500 CW 2018-10-13 0448 OM8VL 599 018 OM3WZ 599 013
3500 CW 2018-10-13 0449 OM8VL 599 019 OM3TGK 599 016
3500 CW 2018-10-13 0450 OM8VL 599 020 OK2NO 599 026
3500 CW 2018-10-13 0450 OM8VL 599 021 OK2BJM 599 009
3500 CW 2018-10-13 0451 OM8VL 599 022 OM3PA 599 039
3500 CW 2018-10-13 0452 OM8VL 599 023 OK2BFN 599 027
3500 CW 2018-10-13 0452 OM8VL 599 024 OM4DU 599 010
3500 CW 2018-10-13 0453 OM8VL 599 025 OM8TA 599 014
3500 CW 2018-10-13 0454 OM8VL 599 026 OM7CF 599 028
3500 CW 2018-10-13 0454 OM8VL 599 027 OK1USP 599 019
3500 CW 2018-10-13 0456 OM8VL 599 028 OM2QU 599 006
3500 CW 2018-10-13 0457 OM8VL 599 029 OK1FOG 599 020
3500 CW 2018-10-13 0458 OM8VL 599 030 OM7CG 599 026
3500 CW 2018-10-13 0459 OM8VL 599 031 OK2LF 599 020 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.

Chýbajúce násobiče: B, C, D, E, H, I, J, Q, R, T, V, W, Y