Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-12-08 0508 OK1FKD 599 001 OK5MM 599 015
3500 CW 2018-12-08 0520 OK1FKD 599 002 OK1VK 599 021
3500 CW 2018-12-08 0525 OK1FKD 599 003 OK1AY 599 022
3500 CW 2018-12-08 0528 OK1FKD 599 004 OK1KKI 599 009
3500 CW 2018-12-08 0530 OK1FKD 599 005 OK1MSP 599 022
3500 CW 2018-12-08 0551 OK1FKD 599 006 OM3PA 599 036
3500 CW 2018-12-08 0558 OK1FKD 599 007 OM3WZ 599 006
3500 CW 2018-12-08 0559 OK1FKD 599 008 OM3VSZ 599 022

Chýbajúce násobiče: B, C, E, F, G, H, J, L, N, O, Q, R, S, T, U, V, W, X