Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-12-08 0504 OM6AL 599 001 OM7AZ 599 005 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 CW 2018-12-08 0509 OM6AL 599 002 OK5MM 599 016
3500 CW 2018-12-08 0515 OM6AL 599 003 OK1AY 599 015
3500 CW 2018-12-08 0516 OM6AL 599 004 OM7FR 599 006 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 CW 2018-12-08 0519 OM6AL 599 005 OM4ANJ 599 003
3500 CW 2018-12-08 0520 OM6AL 599 006 OM3PA 599 025
3500 CW 2018-12-08 0521 OM6AL 599 007 OK1MSP 599 017
3500 CW 2018-12-08 0521 OM6AL 599 008 OM4DU 599 008
3500 CW 2018-12-08 0522 OM6AL 599 009 OK2NO 599 014
3500 CW 2018-12-08 0539 OM6AL 599 010 OK1VK 599 034
3547 CW 2018-12-08 0541 OM6AL 599 011 OM2DT 599 013
3547 CW 2018-12-08 0542 OM6AL 599 012 OK1DAM 599 007
3500 CW 2018-12-08 0543 OM6AL 599 013 OM3VSZ 599 014
3500 CW 2018-12-08 0545 OM6AL 599 014 OM8LD 599 007
3547 CW 2018-12-08 0546 OM6AL 599 015 OM3ANO 599 012 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3547 CW 2018-12-08 0553 OM6AL 599 016 OK2LF 599 015
3547 CW 2018-12-08 0555 OM6AL 599 017 OK1WMJ 599 014
3547 CW 2018-12-08 0555 OM6AL 599 018 OM8AQ 599 004
3500 CW 2018-12-08 0557 OM6AL 599 019 OM1MJ 599 002
3547 CW 2018-12-08 0558 OM6AL 599 020 OM5LR 599 013

Chýbajúce násobiče: B, C, E, G, H, I, N, S, V, W, X