Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3535 CW 2018-12-08 0508 OK2BND 599 001 OK5MM 599 014
3552 CW 2018-12-08 0556 OK2BND 599 002 OK1VK 599 042

Chýbajúce násobiče: A, B, C, E, F, G, H, I, J, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z