Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-12-08 0506 OM2QU 599 001 OK5MM 599 013
3500 CW 2018-12-08 0514 OM2QU 599 002 OM3PA 599 010 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2018-12-08 0519 OM2QU 599 003 OM3CDN 599 009
3500 CW 2018-12-08 0532 OM2QU 599 004 OM7AG 599 023 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2018-12-08 0542 OM2QU 599 005 OK1VK 599 037
3500 CW 2018-12-08 0551 OM2QU 599 006 OK1AY 599 033
3500 CW 2018-12-08 0559 OM2QU 599 007 OM3TGK 599 014 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-12-08 0605 OM2QU 59 008 OM3WOR 59 005
3700 PH 2018-12-08 0610 OM2QU 59 009 OM1BD 59 013
3700 PH 2018-12-08 0611 OM2QU 59 010 OM3SEM 59 013
3700 PH 2018-12-08 0613 OM2QU 59 011 OK2STM 59 030
3700 PH 2018-12-08 0615 OM2QU 59 012 OM1DK 59 026
3700 PH 2018-12-08 0616 OM2QU 59 013 OK1KKI 59 050
3700 PH 2018-12-08 0619 OM2QU 59 014 OM4KK 59 026
3700 PH 2018-12-08 0620 OM2QU 59 015 OM3PA 59 078
3700 PH 2018-12-08 0622 OM2QU 59 016 OM6WW 59 026
3700 PH 2018-12-08 0624 OM2QU 59 017 OK2BKP 59 028
3700 PH 2018-12-08 0625 OM2QU 59 018 OM2RL 59 068
3700 PH 2018-12-08 0628 OM2QU 59 019 OM5KP 59 037
3700 PH 2018-12-08 0631 OM2QU 59 020 OM5CX 59 075
3700 PH 2018-12-08 0634 OM2QU 59 021 OK1AY 59 077
3700 PH 2018-12-08 0637 OM2QU 59 022 OK1MSP 59 069
3700 PH 2018-12-08 0640 OM2QU 59 023 OK2WYK 59 033
3700 PH 2018-12-08 0642 OM2QU 59 024 OM7KW 59 038
3700 PH 2018-12-08 0644 OM2QU 59 025 OK1LST 59 039
3700 PH 2018-12-08 0646 OM2QU 59 026 OK1PKO 59 043
3700 PH 2018-12-08 0648 OM2QU 59 027 OM3CDN 59 078
3700 PH 2018-12-08 0650 OM2QU 59 028 OK1LO 59 041
3700 PH 2018-12-08 0654 OM2QU 59 029 OM7CG 59 074
3700 PH 2018-12-08 0656 OM2QU 59 030 OK1VHH 59 038

Chýbajúce násobiče: B, C, E, F, J, Q, S, V, Z