Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 PH 2018-12-08 0605 OL100VPX 59 001 OM8KD 59 015
3500 PH 2018-12-08 0608 OL100VPX 59 002 OM3PA 59 054
3500 PH 2018-12-08 0611 OL100VPX 59 003 OM1DK 59 018
3500 PH 2018-12-08 0612 OL100VPX 59 004 OM3WOR 59 015
3500 PH 2018-12-08 0614 OL100VPX 59 005 OM7CG 59 034
3500 PH 2018-12-08 0617 OL100VPX 59 006 OM7AXL 59 018
3500 PH 2018-12-08 0618 OL100VPX 59 007 OK1PKO 59 011
3500 PH 2018-12-08 0621 OL100VPX 59 008 OK1LST 59 012
3500 PH 2018-12-08 0654 OL100VPX 59 009 OM6TX 59 034 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2018-12-08 0654 OL100VPX 59 010 OM1BD 59 029
3500 PH 2018-12-08 0654 OL100VPX 59 011 OK1AY 59 065 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2018-12-08 0654 OL100VPX 59 012 OM5CX 59 070 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2018-12-08 0654 OL100VPX 59 013 OM4KK 59 042 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2018-12-08 0654 OL100VPX 59 014 OM5KP 59 040
3500 PH 2018-12-08 0654 OL100VPX 59 015 OM3WBY 59 030 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2018-12-08 0654 OL100VPX 59 016 OM2RL 59 078 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2018-12-08 0654 OL100VPX 59 017 OK2BKP 59 036 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3500 PH 2018-12-08 0654 OL100VPX 59 018 OM6WW 59 042 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2018-12-08 0654 OL100VPX 59 019 OM3CMK 59 018
3500 PH 2018-12-08 0654 OL100VPX 59 020 OM3SEM 59 047 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2018-12-08 0654 OL100VPX 59 021 OK1MSP 59 072
3500 PH 2018-12-08 0655 OL100VPX 59 022 OK2STM 59 060 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2018-12-08 0655 OL100VPX 59 023 OK2LF 59 049 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2018-12-08 0655 OL100VPX 59 024 OK2WYK 59 049
3500 PH 2018-12-08 0656 OL100VPX 59 025 OK1DQP 59 050
3500 PH 2018-12-08 0657 OL100VPX 59 026 OK1FUU 59 043
3500 PH 2018-12-08 0659 OL100VPX 59 027 OM3CDN 59 084

Chýbajúce násobiče: B, C, E, F, H, I, J, M, Q, S, V, W, Y, Z