Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-12-08 0501 OM3VSZ 599 001 OM7AG 599 001
3500 CW 2018-12-08 0511 OM3VSZ 599 002 OK1AY 599 012
3500 CW 2018-12-08 0516 OM3VSZ 599 003 OM3PA 599 022
3500 CW 2018-12-08 0518 OM3VSZ 599 004 OK1VK 599 019
3500 CW 2018-12-08 0520 OM3VSZ 599 005 OM5CX 599 014
3500 CW 2018-12-08 0524 OM3VSZ 599 006 OM8TA 599 002
3500 CW 2018-12-08 0527 OM3VSZ 599 007 OM4DU 599 010
3500 CW 2018-12-08 0530 OM3VSZ 599 008 OK2NO 599 019
3500 CW 2018-12-08 0533 OM3VSZ 599 009 OK2PYA 599 020
3500 CW 2018-12-08 0535 OM3VSZ 599 010 OK1MSP 599 025
3500 CW 2018-12-08 0537 OM3VSZ 599 011 OM3CDN 599 014
3500 CW 2018-12-08 0539 OM3VSZ 599 012 OK2STM 599 014 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3500 CW 2018-12-08 0541 OM3VSZ 599 013 OK1FGD 599 017
3500 CW 2018-12-08 0543 OM3VSZ 599 014 OM6AL 599 013
3500 CW 2018-12-08 0546 OM3VSZ 599 015 OM7CG 599 015
3500 CW 2018-12-08 0547 OM3VSZ 599 016 OK2BTK 599 023
3500 CW 2018-12-08 0549 OM3VSZ 599 017 OM8VL 599 013
3500 CW 2018-12-08 0550 OM3VSZ 599 018 OM2RL 599 023
3500 CW 2018-12-08 0551 OM3VSZ 599 019 OK1KKI 599 028
3500 CW 2018-12-08 0552 OM3VSZ 599 020 OK1LO 599 001
3500 CW 2018-12-08 0557 OM3VSZ 599 021 OK5KA 599 015
3500 CW 2018-12-08 0559 OM3VSZ 599 022 OK1FKD 599 008

Chýbajúce násobiče: B, C, E, F, H, J, M, Q, R, S, T, V, W