Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-12-08 0509 OK1FOG 599 002 OM3PA 599 011
3500 CW 2018-12-08 0510 OK1FOG 599 003 OK1MSP 599 010
3500 CW 2018-12-08 0515 OK1FOG 599 004 OK1VK 599 013
3500 CW 2018-12-08 0520 OK1FOG 599 005 OK2BTK 599 011
3500 CW 2018-12-08 0530 OK1FOG 599 006 OM2RL 599 010
3500 CW 2018-12-08 0532 OK1FOG 599 007 OK2PYA 599 019
3500 CW 2018-12-08 0535 OK1FOG 599 008 OK2NO 599 021
3500 CW 2018-12-08 0542 OK1FOG 599 009 OK1KKI 599 023
3500 CW 2018-12-08 0545 OK1FOG 599 010 OK1FGD 599 019
3500 CW 2018-12-08 0548 OK1FOG 599 011 OM7AG 599 028
3500 CW 2018-12-08 0552 OK1FOG 599 012 OK1AY 599 034

Chýbajúce násobiče: B, C, E, F, H, J, M, N, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z