Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3700 PH 2018-12-08 0609 OK1IME 59 001 OM8KD 59 023
3700 PH 2018-12-08 0611 OK1IME 59 002 OM7AG 59 050
3700 PH 2018-12-08 0617 OK1IME 59 003 OM3PA 59 075
3700 PH 2018-12-08 0620 OK1IME 59 004 OM4KK 59 027
3700 PH 2018-12-08 0624 OK1IME 59 005 OM5CX 59 066
3700 PH 2018-12-08 0626 OK1IME 59 006 OM1DK 59 043
3700 PH 2018-12-08 0630 OK1IME 59 007 OM6TX 59 049
3700 PH 2018-12-08 0635 OK1IME 59 008 OM7AXL 59 050
3700 PH 2018-12-08 0637 OK1IME 59 009 OK1PKO 59 036
3700 PH 2018-12-08 0638 OK1IME 59 010 OM3CDN 59 067
3700 PH 2018-12-08 0641 OK1IME 59 011 OM8LD 59 035
3700 PH 2018-12-08 0643 OK1IME 59 012 OK1LST 59 037
3700 PH 2018-12-08 0645 OK1IME 59 013 OM7CG 59 064
3700 PH 2018-12-08 0648 OK1IME 59 014 OK2LF 59 054
3700 PH 2018-12-08 0649 OK1IME 59 015 OM3SEM 59 054
3700 PH 2018-12-08 0651 OK1IME 59 016 OM3CMK 59 047
3700 PH 2018-12-08 0654 OK1IME 59 017 OM1MJ 59 051
3700 PH 2018-12-08 0654 OK1IME 59 018 OK5KA 59 064
3700 PH 2018-12-08 0656 OK1IME 59 019 OM3WBY 59 055
3700 PH 2018-12-08 0657 OK1IME 59 020 OK2BKP 59 059
3700 PH 2018-12-08 0658 OK1IME 59 021 OM2RL 59 095

Chýbajúce násobiče: B, C, H, I, Q, R, S, U, V, W, Z