Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-12-08 0515 OM3TGK 599 001 OMO3PA 599 021 OM3PA
3500 CW 2018-12-08 0518 OM3TGK 599 002 OK1AY 599 019
3500 CW 2018-12-08 0528 OM3TGK 599 003 PL5MM 599 028 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 CW 2018-12-08 0530 OM3TGK 599 004 OK2PYA 599 016
3500 CW 2018-12-08 0535 OM3TGK 599 005 OM2RL 599 013
3500 CW 2018-12-08 0540 OM3TGK 599 006 OK1VK 599 035
3500 CW 2018-12-08 0546 OM3TGK 599 007 OM5CX 599 024
3500 CW 2018-12-08 0548 OM3TGK 599 008 OK1KKI 599 026
3500 CW 2018-12-08 0550 OM3TGK 599 009 OM7AG 599 031
3500 CW 2018-12-08 0553 OM3TGK 599 010 OM8VL 599 016
3500 CW 2018-12-08 0555 OM3TGK 599 011 OK1MSP 599 033
3500 CW 2018-12-08 0557 OM3TGK 599 012 OK2BTK 599 026
3500 CW 2018-12-08 0559 OM3TGK 599 013 OM2QU 599 007

Chýbajúce násobiče: B, C, D, E, F, H, J, M, N, O, Q, R, S, T, V, W, Z