Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2020-09-12 0455 OK2BJK 599 001 OK5KA 599 031
3500 CW 2020-09-12 0455 OK2BJK 599 002 OM8AA 599 053 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2020-09-12 0457 OK2BJK 599 003 OM5CX 599 041
3500 CW 2020-09-12 0457 OK2BJK 599 004 OK1FGD 599 044
3500 CW 2020-09-12 0458 OK2BJK 599 005 OK2LF 599 036
3500 CW 2020-09-12 0459 OK2BJK 599 006 OM3PA 599 035 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3500 CW 2020-09-12 0459 OK2BJK 599 007 OM3CDN 599 038
3500 CW 2020-09-12 0459 OK2BJK 599 008 OM3TGK 599 030
3500 CW 2020-09-12 0459 OK2BJK 599 009 OK2NAJ 599 042

Chýbajúce násobiče: B, C, E, G, H, I, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z