Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2020-09-12 0401 OM3TGK 599 001 OK2BTK 599 002
3500 CW 2020-09-12 0402 OM3TGK 599 002 OM3VSZ 599 005 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2020-09-12 0403 OM3TGK 599 003 OM3KTP 599 009 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2020-09-12 0404 OM3TGK 599 004 OM3CDN 599 005
3500 CW 2020-09-12 0405 OM3TGK 599 005 OM3ZU 599 012 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2020-09-12 0406 OM3TGK 599 006 OM3WZ 599 010 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2020-09-12 0407 OM3TGK 599 007 OK2LF 599 004 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2020-09-12 0408 OM3TGK 599 008 OM2KI 599 019 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2020-09-12 0409 OM3TGK 599 009 OK2PYA 599 012 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2020-09-12 0410 OM3TGK 599 010 OM3PA 599 028 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2020-09-12 0411 OM3TGK 599 011 OM4ANJ 599 008
3500 CW 2020-09-12 0412 OM3TGK 599 012 OK1IBP 599 025 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2020-09-12 0413 OM3TGK 599 013 OL13FORT 599 021 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2020-09-12 0414 OM3TGK 599 014 OM4AZF 599 020 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2020-09-12 0415 OM3TGK 599 015 OM8VL 599 017 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2020-09-12 0425 OM3TGK 599 016 OK1WMJ 599 005
3500 CW 2020-09-12 0426 OM3TGK 599 017 OM5RW 599 016
3500 CW 2020-09-12 0427 OM3TGK 599 018 OM7CW 599 011 OM7CV
3500 CW 2020-09-12 0429 OM3TGK 599 019 OM5KM 599 028
3500 CW 2020-09-12 0430 OM3TGK 599 020 OM8AA 599 039
3500 CW 2020-09-12 0431 OM3TGK 599 021 OM5LR 599 021
3500 CW 2020-09-12 0433 OM3TGK 599 022 OK1FGD 599 028
3500 CW 2020-09-12 0437 OM3TGK 599 023 OK1MIZ 599 024
3500 CW 2020-09-12 0439 OM3TGK 599 024 OK5KA 599 009
3500 CW 2020-09-12 0441 OM3TGK 599 025 OM7AG 599 039
3500 CW 2020-09-12 0445 OM3TGK 599 026 OK1KKI 599 041
3500 CW 2020-09-12 0455 OM3TGK 599 027 OM2RL 599 048
3500 CW 2020-09-12 0458 OM3TGK 599 028 OK8KM 599 026
3500 CW 2020-09-12 0459 OM3TGK 599 029 OK1VK 599 038 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3500 CW 2020-09-12 0459 OM3TGK 599 030 OK2BJK 599 008

Chýbajúce násobiče: B, C, E, F, H, O, P, Q, S, T, U, V, X, Y