Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2021-08-14 0407 OM2QU 599 001 OM5CX 599 007
3500 CW 2021-08-14 0411 OM2QU 599 002 OK1FGD 599 019
3500 CW 2021-08-14 0417 OM2QU 599 003 OM3CDN 599 016
3500 CW 2021-08-14 0419 OM2QU 599 004 OK1RZ 599 025
3500 CW 2021-08-14 0422 OM2QU 599 005 OM4AZF 599 032 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2021-08-14 0430 OM2QU 599 006 OM2RL 599 025
3500 CW 2021-08-14 0434 OM2QU 599 007 OM3TGK 599 027
3500 CW 2021-08-14 0440 OM2QU 599 008 OM8VL 599 034
3500 CW 2021-08-14 0447 OM2QU 599 009 OK1GK 599 024
3500 CW 2021-08-14 0455 OM2QU 599 010 OM8DD 599 047
3500 CW 2021-08-14 0459 OM2QU 599 011 OM5RW 599 051
3700 PH 2021-08-14 0503 OM2QU 59 012 OM2RL 59 012 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2021-08-14 0505 OM2QU 59 013 OM7KW 59 006
3700 PH 2021-08-14 0509 OM2QU 59 014 OM1DK 59 011
3700 PH 2021-08-14 0515 OM2QU 59 015 OK2BKP 59 005
3700 PH 2021-08-14 0517 OM2QU 59 016 OM5CX 59 068
3700 PH 2021-08-14 0523 OM2QU 59 017 OM4KK 59 031
3700 PH 2021-08-14 0526 OM2QU 59 018 OM7AG 59 062
3700 PH 2021-08-14 0530 OM2QU 59 019 OM3WOR 59 044
3700 PH 2021-08-14 0538 OM2QU 59 020 OM7CF 59 010
3700 PH 2021-08-14 0543 OM2QU 59 021 OM3SEM 59 057
3700 PH 2021-08-14 0545 OM2QU 59 022 OM6TX 59 057
3700 PH 2021-08-14 0549 OM2QU 59 023 OM8DD 59 023 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2021-08-14 0555 OM2QU 59 024 OM6ACA 59 061

Chýbajúce násobiče: B, C, E, H, I, J, O, Q, S, T, V, Y