Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3700 PH 2021-08-14 0506 OK2BRX 59 001 OK1DQP 59 001 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2021-08-14 0507 OK2BRX 59 002 OM7KW 59 009
3700 PH 2021-08-14 0509 OK2BRX 59 003 OK2PGJ 59 009
3700 PH 2021-08-14 0510 OK2BRX 59 004 OM2RL 59 065
3700 PH 2021-08-14 0511 OK2BRX 59 005 OM5CX 59 062
3700 PH 2021-08-14 0512 OK2BRX 59 006 OK1VHH 59 022
3700 PH 2021-08-14 0513 OK2BRX 59 007 OK2BKP 59 004
3700 PH 2021-08-14 0514 OK2BRX 59 008 OK2VPX 59 019 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2021-08-14 0519 OK2BRX 59 009 OM6ACA 59 024
3700 PH 2021-08-14 0520 OK2BRX 59 010 OM3WOR 59 032
3700 PH 2021-08-14 0521 OK2BRX 59 011 OK2PIM 59 072
3700 PH 2021-08-14 0521 OK2BRX 59 012 OM3SEM 59 035
3700 PH 2021-08-14 0523 OK2BRX 59 013 OM8AA 59 084 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3700 PH 2021-08-14 0525 OK2BRX 59 014 OM1DK 59 041
3700 PH 2021-08-14 0526 OK2BRX 59 015 OL13FORT 59 032
3700 PH 2021-08-14 0527 OK2BRX 59 016 OK2WYK 59 034
3700 PH 2021-08-14 0528 OK2BRX 59 017 OM5LD 59 030
3700 PH 2021-08-14 0530 OK2BRX 59 018 OK1WSL 59 066
3700 PH 2021-08-14 0532 OK2BRX 59 019 OK1RZ 59 097
3700 PH 2021-08-14 0532 OK2BRX 59 020 OK1FUU 59 036
3700 PH 2021-08-14 0533 OK2BRX 59 021 OM3CQF 59 042 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2021-08-14 0534 OK2BRX 59 022 OK7AW 59 088
3700 PH 2021-08-14 0535 OK2BRX 59 023 OM0AD 59 032
3700 PH 2021-08-14 0539 OK2BRX 59 024 OK1NS 59 090
3700 PH 2021-08-14 0543 OK2BRX 59 025 OM6TX 59 056
3700 PH 2021-08-14 0544 OK2BRX 59 026 OK5KA 59 089
3700 PH 2021-08-14 0546 OK2BRX 59 027 OK1MNV 59 048 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3700 PH 2021-08-14 0546 OK2BRX 59 028 OK2NAJ 59 073
3700 PH 2021-08-14 0549 OK2BRX 59 029 OK1UVU 59 034
3700 PH 2021-08-14 0551 OK2BRX 59 030 OM5LR 59 044
3700 PH 2021-08-14 0554 OK2BRX 59 031 OM3ZU 59 089
3700 PH 2021-08-14 0557 OK2BRX 59 032 OM1AC 59 030
3700 PH 2021-08-14 0558 OK2BRX 59 033 OM7AG 59 099
3700 PH 2021-08-14 0559 OK2BRX 59 034 OK1KKI 59 107

Chýbajúce násobiče: B, E, F, N, O, Q, V, Y