Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3510 CW 2021-08-14 0406 OM3TLE 599 001 OK1LO 599 011
3510 CW 2021-08-14 0408 OM3TLE 599 002 OM8AA 599 021
3510 CW 2021-08-14 0410 OM3TLE 599 003 OM8DD 599 019 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3510 CW 2021-08-14 0413 OM3TLE 599 004 OM3CDN 599 015
3510 CW 2021-08-14 0417 OM3TLE 599 005 OK7AW 599 023
3510 CW 2021-08-14 0420 OM3TLE 599 006 OK1FGC 599 027 OK1FGD
3510 CW 2021-08-14 0421 OM3TLE 599 007 OK1KKI 599 025
3510 CW 2021-08-14 0422 OM3TLE 599 008 OM6TU 599 024
3510 CW 2021-08-14 0426 OM3TLE 599 009 OK2BJK 599 030
3510 CW 2021-08-14 0429 OM3TLE 599 010 OK5MM 599 036
3510 CW 2021-08-14 0430 OM3TLE 599 011 OK2RL 599 030 OM2RL
3510 CW 2021-08-14 0434 OM3TLE 599 012 OM3WZ 599 035
3510 CW 2021-08-14 0437 OM3TLE 599 013 OM3CQ 599 036
3510 CW 2021-08-14 0440 OM3TLE 599 014 OM4AZF 599 047
3510 CW 2021-08-14 0443 OM3TLE 599 015 OK1NS 599 034
3510 CW 2021-08-14 0444 OM3TLE 599 016 OK1RZ 599 048
3510 CW 2021-08-14 0447 OM3TLE 599 017 OM5CX 599 046
3510 CW 2021-08-14 0451 OM3TLE 599 018 OM8VL 599 040
3510 CW 2021-08-14 0456 OM3TLE 599 019 OK2NAJ 599 047
3510 CW 2021-08-14 0459 OM3TLE 599 020 OM7AT 599 038
3510 PH 2021-08-14 0506 OM3TLE 59 021 OM3WOR 59 007
3510 PH 2021-08-14 0510 OM3TLE 59 022 OK1DK 59 017 OM1DK
3510 PH 2021-08-14 0511 OM3TLE 59 023 OM6TX 59 020
3510 PH 2021-08-14 0513 OM3TLE 59 024 OK1NS 59 058
3510 PH 2021-08-14 0514 OM3TLE 59 025 OM3KEG 59 021 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3510 PH 2021-08-14 0516 OM3TLE 59 026 OM7KW 59 025
3510 PH 2021-08-14 0519 OM3TLE 59 027 OL70VPX 59 030
3510 PH 2021-08-14 0522 OM3TLE 59 028 OM3WBY 59 026
3510 PH 2021-08-14 0526 OM3TLE 59 029 OK1DQP 59 032
3510 PH 2021-08-14 0527 OM3TLE 59 030 OK1VHH 59 043
3510 PH 2021-08-14 0529 OM3TLE 59 031 OK2PIM 59 087
3510 PH 2021-08-14 0530 OM3TLE 59 032 OM3SEM 59 050
3510 PH 2021-08-14 0531 OM3TLE 59 033 OM6ACA 59 036
3510 PH 2021-08-14 0536 OM3TLE 59 034 OL13FORT 59 050
3510 PH 2021-08-14 0537 OM3TLE 59 035 OK2WYK 59 048
3510 PH 2021-08-14 0543 OM3TLE 59 036 OM8DD 59 099
3510 PH 2021-08-14 0545 OM3TLE 59 037 OM5CX 59 103
3510 PH 2021-08-14 0546 OM3TLE 59 038 OM0AAO 59 050
3510 PH 2021-08-14 0554 OM3TLE 59 039 OM3CF 59 051 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3510 PH 2021-08-14 0556 OM3TLE 59 040 OM8AA 59 109
3510 PH 2021-08-14 0559 OM3TLE 59 041 OM5LR 59 058

Chýbajúce násobiče: B, C, G, V