Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 PH 2021-09-11 0502 OK1UUK 59 001 OM0AAO 59 003 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2021-09-11 0504 OK1UUK 59 002 OM5CX 59 041
3500 PH 2021-09-11 0505 OK1UUK 59 003 OM3WOR 59 007
3500 PH 2021-09-11 0506 OK1UUK 59 004 OM1DK 59 014
3500 PH 2021-09-11 0507 OK1UUK 59 005 OM3SEM 59 011
3500 PH 2021-09-11 0510 OK1UUK 59 006 OM0AS 59 052
3500 PH 2021-09-11 0514 OK1UUK 59 007 OK1VHH 59 017
3500 PH 2021-09-11 0517 OK1UUK 59 008 OK2PGJ 59 019
3500 PH 2021-09-11 0520 OK1UUK 59 009 OM2RL 59 065
3500 PH 2021-09-11 0522 OK1UUK 59 010 OM3KFY 59 026
3500 PH 2021-09-11 0525 OK1UUK 59 011 OL70VPX 59 030
3500 PH 2021-09-11 0527 OK1UUK 59 012 OK1DQP 59 037
3500 PH 2021-09-11 0530 OK1UUK 59 013 OK1UVU 59 023
3500 PH 2021-09-11 0533 OK1UUK 59 014 OK1FUU 59 034
3500 PH 2021-09-11 0534 OK1UUK 59 015 OM6TX 59 041
3500 PH 2021-09-11 0536 OK1UUK 59 016 OK1UKY 59 050
3500 PH 2021-09-11 0537 OK1UUK 59 017 OM3ZU 59 068
3500 PH 2021-09-11 0540 OK1UUK 59 018 OM7AHJ 59 028
3500 PH 2021-09-11 0542 OK1UUK 59 019 OK1RPS 59 029
3500 PH 2021-09-11 0544 OK1UUK 59 020 OM3KTP 59 072
3500 PH 2021-09-11 0545 OK1UUK 59 021 OK2NO 59 094
3500 PH 2021-09-11 0546 OK1UUK 59 022 OM8DD 59 081
3500 PH 2021-09-11 0549 OK1UUK 59 023 OM6AMP 59 033
3500 PH 2021-09-11 0550 OK1UUK 59 024 OK1KKI 59 096
3500 PH 2021-09-11 0555 OK1UUK 59 025 OK1PI 59 010
3500 PH 2021-09-11 0556 OK1UUK 59 026 OM4KK 59 049
3500 PH 2021-09-11 0558 OK1UUK 59 027 OM3WBY 59 055

Chýbajúce násobiče: A, B, C, E, F, G, N, Q, T, V, W, Z