Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3740 PH 2021-09-11 0502 OM3KWM 59 001 OM4AZF 59 041
3740 PH 2021-09-11 0503 OM3KWM 59 002 OM3WBY 59 001
3740 PH 2021-09-11 0510 OM3KWM 59 003 OK2STM 59 041
3740 PH 2021-09-11 0512 OM3KWM 59 004 OM1DK 59 032 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3740 PH 2021-09-11 0518 OM3KWM 59 005 OM3KTP 59 059
3740 PH 2021-09-11 0519 OM3KWM 59 006 OK1VHH 59 029
3740 PH 2021-09-11 0522 OM3KWM 59 007 OK1KKI 59 061
3740 PH 2021-09-11 0524 OM3KWM 59 008 OM2RL 59 071
3740 PH 2021-09-11 0531 OM3KWM 59 009 OK1DQP 59 043
3740 PH 2021-09-11 0533 OM3KWM 59 010 OM5LR 59 028
3740 PH 2021-09-11 0535 OM3KWM 59 011 OM7AG 59 084
3740 PH 2021-09-11 0536 OM3KWM 59 012 OM2KI 59 091
3740 PH 2021-09-11 0538 OM3KWM 59 013 OM3SEM 59 052
3740 PH 2021-09-11 0539 OM3KWM 59 014 OM3KFY 59 043
3740 PH 2021-09-11 0542 OM3KWM 59 015 OM3WOR 59 048
3740 PH 2021-09-11 0546 OM3KWM 59 016 OM0AAO 59 063
3740 PH 2021-09-11 0549 OM3KWM 59 017 OM4KK 59 040
3740 PH 2021-09-11 0553 OM3KWM 59 018 OK2BKP 59 041
3740 PH 2021-09-11 0559 OM3KWM 59 019 OM6AMP 59 044

Chýbajúce násobiče: A, B, C, D, E, J, N, Q, S, T, U, V, W, X, Z