Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3700 PH 2022-04-09 0534 OK2DC 59 001 OM6TX 59 059 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2022-04-09 0536 OK2DC 59 002 OK1LO 59 078
3700 PH 2022-04-09 0537 OK2DC 59 003 OM3ZU 59 084
3700 PH 2022-04-09 0538 OK2DC 59 004 OM1MJ 59 069
3700 PH 2022-04-09 0540 OK2DC 59 005 OM8DD 59 093
3700 PH 2022-04-09 0542 OK2DC 59 006 OK1KKI 59 078
3700 PH 2022-04-09 0543 OK2DC 59 007 OK2WYK 59 058
3700 PH 2022-04-09 0548 OK2DC 59 008 OM7CF 59 053
3700 PH 2022-04-09 0552 OK2DC 59 009 OM3SEM 59 067
3700 PH 2022-04-09 0554 OK2DC 59 010 OK1RPS 59 047
3700 PH 2022-04-09 0557 OK2DC 59 011 OK1AY 59 116
3700 PH 2022-04-09 0558 OK2DC 59 012 OK1AO 59 072 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.

Chýbajúce násobiče: A, B, E, G, H, L, N, P, Q, R, T, V, W, X, Z