Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3703 PH 2022-05-14 0513 OM6ADK 59 062 OM0AJ 59 032
3712 PH 2022-05-14 0514 OM6ADK 59 063 OM4MW 59 071
3741 PH 2022-05-14 0518 OM6ADK 59 064 OM3SEM 59 039
3759 PH 2022-05-14 0519 OM6ADK 59 065 OM5CX 59 087
3767 PH 2022-05-14 0523 OM6ADK 59 066 OK2VPX 59 032
3709 PH 2022-05-14 0527 OM6ADK 59 067 OM1MJ 59 085
3730 PH 2022-05-14 0531 OM6ADK 59 068 OM1DK 59 062
3744 PH 2022-05-14 0534 OM6ADK 59 069 OM5KP 59 060
3744 PH 2022-05-14 0534 OM6ADK 59 070 OM9OT 59 060
3715 PH 2022-05-14 0541 OM6ADK 59 071 OM6TX 59 069
3720 PH 2022-05-14 0542 OM6ADK 59 072 OK2WYK 59 063
3721 PH 2022-05-14 0553 OM6ADK 59 073 OK1RZ 59 119

Chýbajúce násobiče: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, N, O, Q, R, S, U, V, Y