Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 PH 2022-05-14 0502 OK1MQY 59 001 OM0AJ 59 005
3500 PH 2022-05-14 0502 OK1MQY 59 002 OM4MM 59 005
3500 PH 2022-05-14 0503 OK1MQY 59 003 OM6TX 59 009
3500 PH 2022-05-14 0505 OK1MQY 59 004 OK2PIM 59 058
3500 PH 2022-05-14 0505 OK1MQY 59 005 OK2WYK 59 010
3500 PH 2022-05-14 0507 OK1MQY 59 006 OM6MM 59 010
3500 PH 2022-05-14 0508 OK1MQY 59 007 OM1DK 59 020
3500 PH 2022-05-14 0509 OK1MQY 59 008 OM4KK 59 020
3500 PH 2022-05-14 0510 OK1MQY 59 009 OK1AY 59 067
3500 PH 2022-05-14 0510 OK1MQY 59 010 OK1RZ 59 075
3500 PH 2022-05-14 0512 OK1MQY 59 011 OM2RL 59 077
3500 PH 2022-05-14 0513 OK1MQY 59 012 OK2VPX 59 016
3500 PH 2022-05-14 0514 OK1MQY 59 013 OM7KW 59 021
3500 PH 2022-05-14 0515 OK1MQY 59 014 OM1MJ 59 077 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2022-05-14 0516 OK1MQY 59 015 OK1FUU 59 018
3500 PH 2022-05-14 0520 OK1MQY 59 016 OM3SEM 59 044
3500 PH 2022-05-14 0520 OK1MQY 59 017 OK1DQP 59 032
3500 PH 2022-05-14 0523 OK1MQY 59 018 OK1LO 59 070
3500 PH 2022-05-14 0525 OK1MQY 59 019 OK1VHH 59 027
3500 PH 2022-05-14 0528 OK1MQY 59 020 OK5KA 59 070
3500 PH 2022-05-14 0531 OK1MQY 59 021 OK2NO 59 088
3500 PH 2022-05-14 0533 OK1MQY 59 022 OK1RPS 59 031
3500 PH 2022-05-14 0535 OK1MQY 59 023 OK1UKY 59 065
3500 PH 2022-05-14 0540 OK1MQY 59 024 OM3CDN 59 070
3500 PH 2022-05-14 0542 OK1MQY 59 025 OK1FMD 59 048
3500 PH 2022-05-14 0547 OK1MQY 59 026 OM6AI 59 051
3500 PH 2022-05-14 0550 OK1MQY 59 027 OM4MW 59 114
3500 PH 2022-05-14 0552 OK1MQY 59 028 OM8AA 59 102 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3500 PH 2022-05-14 0554 OK1MQY 59 029 OK2BTK 59 087

Chýbajúce násobiče: B, C, E, F, G, Q, R, T, V