Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3740 PH 2022-05-14 0501 OM3KWM 59 001 OM3WBY 59 003
3740 PH 2022-05-14 0503 OM3KWM 59 002 OM0AD 59 005 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3740 PH 2022-05-14 0506 OM3KWM 59 003 OM6TX 59 007 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3740 PH 2022-05-14 0506 OM3KWM 59 004 OM0AJ 59 014 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3740 PH 2022-05-14 0509 OM3KWM 59 005 OM8AA 59 056
3740 PH 2022-05-14 0511 OM3KWM 59 006 OM3SEM 59 022
3740 PH 2022-05-14 0514 OM3KWM 59 007 OM1DK 59 021 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3740 PH 2022-05-14 0517 OM3KWM 59 008 OM2RL 59 055 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3740 PH 2022-05-14 0518 OM3KWM 59 009 OM8DD 59 062
3740 PH 2022-05-14 0520 OM3KWM 59 010 OM6MM 59 038
3740 PH 2022-05-14 0537 OM3KWM 59 011 OM7KW 59 055
3740 PH 2022-05-14 0543 OM3KWM 59 012 OM4MW 59 110
3740 PH 2022-05-14 0556 OM3KWM 59 013 OM5CX 59 124

Chýbajúce násobiče: B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z