Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3540 CW 2022-05-14 0401 OM8TA 599 001 OK2PIM 599 002
3540 CW 2022-05-14 0402 OM8TA 599 002 OM8DD 599 002
3540 CW 2022-05-14 0403 OM8TA 599 003 OM4MW 599 008
3540 CW 2022-05-14 0404 OM8TA 599 004 OM8AA 599 009 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3540 CW 2022-05-14 0405 OM8TA 599 005 OM5CX 599 008
3540 CW 2022-05-14 0412 OM8TA 599 006 OK2NAJ 599 012
3540 CW 2022-05-14 0414 OM8TA 599 007 OM5RW 599 021 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3540 CW 2022-05-14 0415 OM8TA 599 008 OM6TU 599 018
3540 CW 2022-05-14 0416 OM8TA 599 009 OM7AG 599 022
3540 CW 2022-05-14 0417 OM8TA 599 010 OM3ZU 599 020
3540 CW 2022-05-14 0418 OM8TA 599 011 OM4ZZ 599 015
3540 CW 2022-05-14 0424 OM8TA 599 012 OM3CAZ 599 027
3540 CW 2022-05-14 0425 OM8TA 599 013 OK2NO 599 026 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3540 CW 2022-05-14 0429 OM8TA 599 014 OM5LR 599 020
3540 CW 2022-05-14 0432 OM8TA 599 015 OM4DU 599 025 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3540 CW 2022-05-14 0440 OM8TA 599 016 OM2RL 599 035
3540 CW 2022-05-14 0447 OM8TA 599 018 OK2BJK 599 034
3540 CW 2022-05-14 0450 OM8TA 599 019 OK2BFN 599 037

Chýbajúce násobiče: B, C, E, F, H, I, O, P, Q, S, T, V, Y