Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3600 CW 2022-05-14 0402 OM3TLE 599 001 OM7AG 599 001
3600 CW 2022-05-14 0405 OM3TLE 599 002 OK2PIM 599 007
3600 CW 2022-05-14 0407 OM3TLE 599 003 OM7AT 599 009 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3600 CW 2022-05-14 0415 OM3TLE 599 004 OK2BFN 599 022
3600 CW 2022-05-14 0418 OM3TLE 599 005 OM5CX 599 031
3600 CW 2022-05-14 0419 OM3TLE 599 006 OM6TU 599 022
3600 CW 2022-05-14 0421 OM3TLE 599 007 OM4ZZ 599 017
3600 CW 2022-05-14 0423 OM3TLE 599 008 OM8AA 599 036
3600 CW 2022-05-14 0425 OM3TLE 599 009 OM5RW 599 040
3600 CW 2022-05-14 0433 OM3TLE 599 010 OM2RL 599 028
3600 CW 2022-05-14 0437 OM3TLE 599 011 OM5LD 599 029 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3600 CW 2022-05-14 0438 OM3TLE 599 012 OK1RZ 599 044
3600 CW 2022-05-14 0440 OM3TLE 599 013 OM5LR 599 034
3600 CW 2022-05-14 0445 OM3TLE 599 014 OK1AZ 599 047 OK1AY
3600 CW 2022-05-14 0450 OM3TLE 599 015 OK1VK 599 018
3600 CW 2022-05-14 0458 OM3TLE 599 016 OM4MW 599 050
3600 PH 2022-05-14 0503 OM3TLE 59 017 OM3KEG 59 003
3600 PH 2022-05-14 0509 OM3TLE 59 018 OM1DK 59 021
3600 PH 2022-05-14 0512 OM3TLE 59 019 OM4MW 59 064
3600 PH 2022-05-14 0530 OM3TLE 59 020 OM2RL 59 104

Chýbajúce násobiče: B, C, D, F, H, I, J, O, P, Q, S, T, V, Y