Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3700 PH 2022-05-14 0500 OM3CQF 59 001 OM5GU 59 001
3700 PH 2022-05-14 0500 OM3CQF 59 002 OM5KP 59 011
3700 PH 2022-05-14 0501 OM3CQF 59 003 OM9OT 59 011
3700 PH 2022-05-14 0501 OM3CQF 59 004 OM3WKB 59 001
3700 PH 2022-05-14 0501 OM3CQF 59 005 OK2WKW 59 001
3700 PH 2022-05-14 0502 OM3CQF 59 006 OM4DU 59 050 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2022-05-14 0502 OM3CQF 59 007 OM8AQ 59 016
3700 PH 2022-05-14 0503 OM3CQF 59 008 OK2ZK 59 003
3700 PH 2022-05-14 0503 OM3CQF 59 009 OK2BFN 59 049
3700 PH 2022-05-14 0503 OM3CQF 59 010 OM3ZU 59 050
3700 PH 2022-05-14 0504 OM3CQF 59 011 OM3TDD 59 001
3700 PH 2022-05-14 0505 OM3CQF 59 012 OK1LO 59 051
3700 PH 2022-05-14 0505 OM3CQF 59 013 OK1VHH 59 003
3700 PH 2022-05-14 0506 OM3CQF 59 014 OM3KEG 59 006
3700 PH 2022-05-14 0507 OM3CQF 59 015 OK1RPS 59 009
3700 PH 2022-05-14 0508 OM3CQF 59 016 OM8ARG 59 005
3700 PH 2022-05-14 0509 OM3CQF 59 017 OM6AI 59 003
3700 PH 2022-05-14 0510 OM3CQF 59 018 OM3CDN 59 053
3700 PH 2022-05-14 0511 OM3CQF 59 019 OM7CF 59 001
3700 PH 2022-05-14 0511 OM3CQF 59 020 OK1LST 59 014
3700 PH 2022-05-14 0512 OM3CQF 59 021 OK2MB 59 010
3700 PH 2022-05-14 0512 OM3CQF 59 022 OK1RZ 59 077
3700 PH 2022-05-14 0513 OM3CQF 59 023 OM5LD 59 016
3700 PH 2022-05-14 0514 OM3CQF 59 024 OK1WSL 59 051
3700 PH 2022-05-14 0515 OM3CQF 59 025 OK2NO 59 072
3700 PH 2022-05-14 0517 OM3CQF 59 026 OM7AT 59 046
3700 PH 2022-05-14 0517 OM3CQF 59 027 OM0AD 59 026
3700 PH 2022-05-14 0518 OM3CQF 59 028 OM2LZ 59 001
3700 PH 2022-05-14 0519 OM3CQF 59 029 OK2BTK 59 062
3700 PH 2022-05-14 0520 OM3CQF 59 030 OM1AVV 59 020
3700 PH 2022-05-14 0521 OM3CQF 59 031 OM5WA 59 004 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2022-05-14 0522 OM3CQF 59 032 OK1UKY 59 049
3700 PH 2022-05-14 0522 OM3CQF 59 033 OK1AY 59 083
3700 PH 2022-05-14 0523 OM3CQF 59 034 OM5LR 59 065
3700 PH 2022-05-14 0523 OM3CQF 59 035 OM0AGP 59 017
3700 PH 2022-05-14 0524 OM3CQF 59 036 OK2BJK 59 059
3700 PH 2022-05-14 0525 OM3CQF 59 037 OK1FMD 59 036
3700 PH 2022-05-14 0527 OM3CQF 59 038 OM1JM 59 001 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2022-05-14 0528 OM3CQF 59 039 OK2VPX 59 038
3700 PH 2022-05-14 0530 OM3CQF 59 040 OK1DQP 59 044
3700 PH 2022-05-14 0531 OM3CQF 59 041 OM4MM 59 054
3700 PH 2022-05-14 0532 OM3CQF 59 042 OM8DD 59 071
3700 PH 2022-05-14 0533 OM3CQF 59 043 OM4MW 59 103
3700 PH 2022-05-14 0534 OM3CQF 59 044 OM7AG 59 088
3700 PH 2022-05-14 0536 OM3CQF 59 045 OM7KW 59 051
3700 PH 2022-05-14 0536 OM3CQF 59 046 OM2RL 59 114
3700 PH 2022-05-14 0538 OM3CQF 59 047 OM4ZZ 59 093
3700 PH 2022-05-14 0539 OM3CQF 59 048 OK1UVU 59 036
3700 PH 2022-05-14 0540 OM3CQF 59 049 OM8AA 59 087
3700 PH 2022-05-14 0541 OM3CQF 59 050 OM1DK 59 073
3700 PH 2022-05-14 0542 OM3CQF 59 051 OK2WYK 59 064
3700 PH 2022-05-14 0543 OM3CQF 59 052 OM6TX 59 071
3700 PH 2022-05-14 0544 OM3CQF 59 053 OM0AJ 59 067
3700 PH 2022-05-14 0547 OM3CQF 59 054 OM5CX 59 115
3700 PH 2022-05-14 0548 OM3CQF 59 055 OM4KK 59 067
3700 PH 2022-05-14 0552 OM3CQF 59 056 OM3WBY 59 048
3700 PH 2022-05-14 0555 OM3CQF 59 057 OM1EE 59 025 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2022-05-14 0556 OM3CQF 59 058 OL7AXL 59 070 OM7AXL
3700 PH 2022-05-14 0558 OM3CQF 59 059 OK2PIM 59 114
3700 PH 2022-05-14 0559 OM3CQF 59 060 OK2LC 59 001 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.

Chýbajúce násobiče: C, E