Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3540 CW 2022-06-11 0449 OK1FHI 599 001 OK2NO 599 047
3540 CW 2022-06-11 0449 OK1FHI 599 002 OK1DSZ 599 047
3540 CW 2022-06-11 0449 OK1FHI 599 003 OK1USP 599 045
3540 CW 2022-06-11 0449 OK1FHI 599 004 OK2BFN 599 027
3540 CW 2022-06-11 0450 OK1FHI 599 005 OK1WSL 599 039
3540 CW 2022-06-11 0450 OK1FHI 599 006 OK1IBP 599 045
3540 CW 2022-06-11 0451 OK1FHI 599 007 OK1IF 599 048
3540 CW 2022-06-11 0451 OK1FHI 599 008 OK1RZ 599 046
3540 CW 2022-06-11 0451 OK1FHI 599 009 OK2BJK 599 028
3540 CW 2022-06-11 0451 OK1FHI 599 010 OM5RW 599 047
3540 CW 2022-06-11 0452 OK1FHI 599 011 OM4MW 599 045
3540 CW 2022-06-11 0452 OK1FHI 599 012 OK2PYA 599 049
3540 CW 2022-06-11 0452 OK1FHI 599 013 OK1UKC 599 027
3540 CW 2022-06-11 0453 OK1FHI 599 014 OK1LO 599 040
3540 CW 2022-06-11 0453 OK1FHI 599 015 OM1MJ 599 023 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3540 CW 2022-06-11 0453 OK1FHI 599 016 OM7AG 599 046
3540 CW 2022-06-11 0454 OK1FHI 599 017 OK2LF 599 034
3540 CW 2022-06-11 0455 OK1FHI 599 018 OM4ANJ 599 027
3540 CW 2022-06-11 0455 OK1FHI 599 019 OM8DD 599 046
3540 CW 2022-06-11 0455 OK1FHI 599 020 OM5CX 599 049
3540 CW 2022-06-11 0456 OK1FHI 599 021 OK5KA 599 038
3540 CW 2022-06-11 0457 OK1FHI 599 022 OK1GS 599 030
3540 CW 2022-06-11 0458 OK1FHI 599 023 OK1FGD 599 033
3540 CW 2022-06-11 0459 OK1FHI 599 024 OK2BTK 599 039

Chýbajúce násobiče: B, E, H, M, Q, R, T, U, V, Y