Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2022-06-11 0434 OM5GU 599 001 OK2STM 599 036 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2022-06-11 0437 OM5GU 599 002 OK2PYA 599 045
3500 CW 2022-06-11 0438 OM5GU 599 003 OK2NO 599 040
3500 CW 2022-06-11 0438 OM5GU 599 004 OM5CX 599 043
3500 CW 2022-06-11 0440 OM5GU 599 005 OK2BTK 599 015
3500 CW 2022-06-11 0441 OM5GU 599 006 OK2PIM 599 034
3500 CW 2022-06-11 0442 OM5GU 599 007 OK1WSL 599 035
3500 CW 2022-06-11 0445 OM5GU 599 008 OM5AA 599 029
3500 CW 2022-06-11 0446 OM5GU 599 009 OK2BFN 599 024
3500 CW 2022-06-11 0448 OM5GU 599 010 OK1KKI 599 024
3500 PH 2022-06-11 0505 OM5GU 59 011 OM5CX 59 054
3500 PH 2022-06-11 0506 OM5GU 59 012 OM7AG 59 056
3500 PH 2022-06-11 0507 OM5GU 59 013 OK1UKY 59 034
3500 PH 2022-06-11 0508 OM5GU 59 014 OK1PKO 59 008
3500 PH 2022-06-11 0509 OM5GU 59 015 OM4MW 59 060
3500 PH 2022-06-11 0509 OM5GU 59 016 OM7AXL 59 020
3500 PH 2022-06-11 0510 OM5GU 59 017 OK1KKI 59 047
3500 PH 2022-06-11 0513 OM5GU 59 018 OM8DD 59 070
3500 PH 2022-06-11 0514 OM5GU 59 019 OM0AJ 59 025
3500 PH 2022-06-11 0515 OM5GU 59 020 OM1MJ 59 056

Chýbajúce násobiče: B, C, E, F, H, P, Q, R, S, T, V, Z