Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2023-01-14 0517 OM0IM 599 001 OM5AA 599 025
3500 CW 2023-01-14 0520 OM0IM 599 002 OK2BFN 599 021
3500 CW 2023-01-14 0523 OM0IM 599 003 OM6TU 599 024
3500 CW 2023-01-14 0526 OM0IM 599 004 OK1WSL 599 027
3500 CW 2023-01-14 0527 OM0IM 599 005 OK1AY 599 033
3500 CW 2023-01-14 0529 OM0IM 599 006 OK1KC 599 034
3500 CW 2023-01-14 0531 OM0IM 599 007 OK2NAJ 599 031
3500 CW 2023-01-14 0534 OM0IM 599 008 OM8DD 599 030
3500 CW 2023-01-14 0538 OM0IM 599 009 OM3CMK 599 022
3500 CW 2023-01-14 0540 OM0IM 599 010 OM0AS 599 038 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2023-01-14 0541 OM0IM 599 011 OK1FKD 599 032
3500 CW 2023-01-14 0543 OM0IM 599 012 OM4DU 599 029 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3500 CW 2023-01-14 0546 OM0IM 599 013 OM7AG 599 039
3500 CW 2023-01-14 0550 OM0IM 599 014 OK2BTK 599 040
3500 CW 2023-01-14 0555 OM0IM 599 015 OM3ZU 599 043
3500 CW 2023-01-14 0558 OM0IM 599 016 OK1DOL 599 045

Chýbajúce násobiče: B, E, F, H, I, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z