Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2023-01-14 0513 OM3TGK 599 001 OM2RL 599 012
3500 CW 2023-01-14 0514 OM3TGK 599 002 OK1AY 599 019
3500 CW 2023-01-14 0518 OM3TGK 599 003 OM3CMK 599 008
3500 CW 2023-01-14 0520 OM3TGK 599 004 OM7AG 599 024
3500 CW 2023-01-14 0521 OM3TGK 599 005 OM5KP 599 016
3500 CW 2023-01-14 0523 OM3TGK 599 006 OM9OT 599 016
3500 CW 2023-01-14 0524 OM3TGK 599 007 OK1NO 599 028 OK2NO
3500 CW 2023-01-14 0526 OM3TGK 599 008 OM3CMK 599 038 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2023-01-14 0528 OM3TGK 599 009 OM4ANJ 599 012
3500 CW 2023-01-14 0529 OM3TGK 599 010 OK5KA 599 015
3500 CW 2023-01-14 0532 OM3TGK 599 011 OMQAS 599 033 OM0AS
3500 CW 2023-01-14 0534 OM3TGK 599 012 OK2BFN 599 031
3500 CW 2023-01-14 0536 OM3TGK 599 013 OK1RZ 599 026
3500 CW 2023-01-14 0538 OM3TGK 599 014 OM5AA 599 038
3500 CW 2023-01-14 0542 OM3TGK 599 015 OM3ZU 599 037
3500 CW 2023-01-14 0544 OM3TGK 599 016 OK2BTK 599 035
3500 CW 2023-01-14 0548 OM3TGK 599 017 OK1DOL 599 041
3500 CW 2023-01-14 0551 OM3TGK 599 018 OM5KM 599 035
3500 CW 2023-01-14 0553 OM3TGK 599 019 OK2NAJ 599 042
3500 CW 2023-01-14 0555 OM3TGK 599 020 OK1KC 599 043
3500 CW 2023-01-14 0557 OM3TGK 599 021 OM6TU 599 039
3500 CW 2023-01-14 0559 OM3TGK 599 022 OM5RW 599 038

Chýbajúce násobiče: B, D, E, F, H, I, O, Q, R, S, V, X