Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3700 PH 2023-07-08 0501 OM3CQF 59 001 OM7KW 59 006
3700 PH 2023-07-08 0502 OM3CQF 59 002 OM8DD 59 040
3700 PH 2023-07-08 0505 OM3CQF 59 003 OK2PGJ 59 006
3700 PH 2023-07-08 0505 OM3CQF 59 004 OM2RL 59 045
3700 PH 2023-07-08 0506 OM3CQF 59 005 OM0AAO 59 011
3700 PH 2023-07-08 0506 OM3CQF 59 006 OK2BTK 59 046
3700 PH 2023-07-08 0507 OM3CQF 59 007 OM4KK 59 015
3700 PH 2023-07-08 0507 OM3CQF 59 008 OK1RZ 59 053
3700 PH 2023-07-08 0507 OM3CQF 59 009 OM5CM 59 053
3700 PH 2023-07-08 0508 OM3CQF 59 010 OM3SEM 59 017
3700 PH 2023-07-08 0511 OM3CQF 59 011 OM3CDN 59 046 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2023-07-08 0511 OM3CQF 59 012 OK2LC 59 002 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2023-07-08 0512 OM3CQF 59 013 OK2PIM 59 049
3700 PH 2023-07-08 0513 OM3CQF 59 014 OM1DK 59 030
3700 PH 2023-07-08 0513 OM3CQF 59 015 OK2SGY 59 028
3700 PH 2023-07-08 0514 OM3CQF 59 016 OM5JA 59 059
3700 PH 2023-07-08 0515 OM3CQF 59 017 OM6TX 59 026
3700 PH 2023-07-08 0516 OM3CQF 59 018 OK2NO 59 067
3700 PH 2023-07-08 0516 OM3CQF 59 019 OM0AJ 59 028
3700 PH 2023-07-08 0518 OM3CQF 59 020 OM1MJ 59 049
3700 PH 2023-07-08 0520 OM3CQF 59 021 OM7AG 59 063
3700 PH 2023-07-08 0523 OM3CQF 59 022 OK5KP 59 062 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2023-07-08 0524 OM3CQF 59 023 OM9OT 59 062
3700 PH 2023-07-08 0525 OM3CQF 59 024 OM8AA 59 072
3700 PH 2023-07-08 0531 OM3CQF 59 025 OK1UVU 59 032
3700 PH 2023-07-08 0533 OM3CQF 59 026 OM0AS 59 074
3700 PH 2023-07-08 0535 OM3CQF 59 027 OK2VPX 59 028
3700 PH 2023-07-08 0539 OM3CQF 59 028 OM7CF 59 022
3700 PH 2023-07-08 0540 OM3CQF 59 029 OM5LR 59 030
3700 PH 2023-07-08 0546 OM3CQF 59 030 OK2MB 59 029
3700 PH 2023-07-08 0547 OM3CQF 59 031 OM5APP 59 045
3700 PH 2023-07-08 0548 OM3CQF 59 032 OM4ANJ 59 051
3700 PH 2023-07-08 0551 OM3CQF 59 033 OM5LD 59 030
3700 PH 2023-07-08 0552 OM3CQF 59 034 OM3TDD 59 029
3700 PH 2023-07-08 0554 OM3CQF 59 035 OK1LST 59 031 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2023-07-08 0554 OM3CQF 59 036 OM3EY 59 021
3700 PH 2023-07-08 0555 OM3CQF 59 037 OM0AB 59 015
3700 PH 2023-07-08 0556 OM3CQF 59 038 OM8QA 59 033
3700 PH 2023-07-08 0557 OM3CQF 59 039 OK1VHH 59 050
3700 PH 2023-07-08 0558 OM3CQF 59 040 OM3WBY 59 056
3700 PH 2023-07-08 0558 OM3CQF 59 041 OK2LF 59 080

Chýbajúce násobiče: C, E, I, N, Q, V