Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2023-07-08 0403 OK2PJW 599 001 OK1IBP 599 003
3500 CW 2023-07-08 0405 OK2PJW 599 002 OM8AA 599 008
3500 CW 2023-07-08 0408 OK2PJW 599 003 OK1AY 599 006
3500 CW 2023-07-08 0411 OK2PJW 599 004 OM7AG 599 010 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2023-07-08 0421 OK2PJW 599 005 OM6TU 599 022
3500 CW 2023-07-08 0422 OK2PJW 599 006 OM2RL 599 020
3500 CW 2023-07-08 0424 OK2PJW 599 007 OK5KA 599 016
3500 CW 2023-07-08 0425 OK2PJW 599 008 OK2BFN 599 033
3500 CW 2023-07-08 0427 OK2PJW 599 009 OK2PIM 599 028 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2023-07-08 0428 OK2PJW 599 010 OK2NO 599 035
3500 CW 2023-07-08 0429 OK2PJW 599 011 OM5KP 599 017
3500 CW 2023-07-08 0432 OK2PJW 599 012 OM5CM 599 030
3500 CW 2023-07-08 0433 OK2PJW 599 013 OK1RZ 599 036
3500 CW 2023-07-08 0435 OK2PJW 599 014 OL30RRC 599 019
3500 CW 2023-07-08 0437 OK2PJW 599 015 OM5JA 599 031
3500 CW 2023-07-08 0438 OK2PJW 599 016 OM5RW 599 040
3500 CW 2023-07-08 0441 OK2PJW 599 017 OM4AY 599 029
3500 CW 2023-07-08 0442 OK2PJW 599 018 OK2BTK 599 033
3500 CW 2023-07-08 0445 OK2PJW 599 019 OM8AQ 599 026
3500 CW 2023-07-08 0446 OK2PJW 599 020 OM1MJ 599 026
3500 CW 2023-07-08 0447 OK2PJW 599 021 OM8DD 599 037
3500 CW 2023-07-08 0449 OK2PJW 599 022 OM6RM 599 032
3500 CW 2023-07-08 0450 OK2PJW 599 023 OM0AS 599 037
3500 CW 2023-07-08 0451 OK2PJW 599 024 OM4ANJ 599 024
3500 CW 2023-07-08 0455 OK2PJW 599 025 OK2LF 599 033
3500 CW 2023-07-08 0458 OK2PJW 599 026 OK1LO 599 033
3500 CW 2023-07-08 0459 OK2PJW 599 027 OK1DAM 599 024

Chýbajúce násobiče: B, E, G, H, I, R, T, V, X