Spracúvam...

Výsledky z OMAC - etapa 01.2013

kategória QRO/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM8AA   59   104   33   26   5096   0 % 
 2.   OK1KC   60   88   31   26   4654   0 % 
 3.   OK1DOL   60   85   32   26   4602   0 % 
 4.   OM2RL   51   94   29   26   4524   0 % 
 5.   OM7AG   54   89   27   26   4420   0 % 
 6.   OK2BFN   60   82   32   25   4350   0 % 
 7.   OM3CAZ   60   78   29   26   4342   0 % 
 8.   OM3PA   62   81   30   25   4325   0 % 
 9.   OM5NJ   61   74   29   26   4264   0 % 
 10.   OK1AY   64   74   31   25   4225   0 % 
 11.   OK2LF   62   75   30   25   4175   0 % 
 12.   OK2BTK   53   80   26   26   4134   0 % 
 13.   OM5LR   48   83   27   26   4108   0 % 
 14.   OK2SAR   58   75   31   25   4100   0 % 
 15.   OM6AC   52   75   30   25   3925   0 % 
    OK2TO   51   77   29   25   3925   0 % 
 17.   OM7AT   63   61   24   26   3848   0 % 
 18.   OK1MNV   48   75   22   25   3625   0 % 
 19.   OK2BGA   49   59   24   26   3432   0 % 
 20.   OK1MST   32   73   30   25   3375   0 % 
 21.   OM3CDN   53   57   24   25   3350   0 % 
 22.   OK2SSJ   43   64   19   25   3150   0 % 
 23.   OK1KZ   44   61   25   23   2990   0 % 
 24.   OK2BBR   42   58   13   25   2825   0 % 
 25.   OM8ON   48   45   18   24   2664   0 % 
 26.   OM8ART   37   53   18   24   2592   0 % 
 27.   OK2KFK   34   50   10   23   2162   0 % 
 28.   OK1WMJ   34   44   19   22   2134   0 % 
 29.   OM4AY   31   41   13   24   2040   0 % 
 30.   OM3KWM   30   33   13   24   1824   0 % 
 31.   OK1HBM   30   32   15   23   1771   0 % 
 32.   OM8LD   29   37   13   22   1738   0 % 
 33.   OM2QU   14   32   4   19   950   0 % 
 34.   OM3COR   5   27   2   19   646   0 % 

kategória QRO/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM8LA   64   0   0   24   1536   0 % 
 2.   OM7LM   64   0   0   23   1472   0 % 
 3.   OM5WW   61   0   0   23   1403   0 % 
 4.   OK2PYA   60   0   0   23   1380   0 % 
 5.   OK1IBP   61   0   0   22   1342   0 % 
 6.   OK2SG   59   0   0   22   1298   0 % 
 7.   OK1FMX   53   0   0   23   1219   0 % 
    OM6AL   53   0   0   23   1219   0 % 
    OM3ZWA   53   0   0   23   1219   0 % 
 10.   OK1EV   52   0   0   22   1144   0 % 
 11.   OM0DX   53   0   0   21   1113   0 % 
 12.   OK1FOG   50   0   0   21   1050   0 % 
 13.   OM3TGK   43   0   0   23   989   0 % 
 14.   OM8KW   47   0   0   21   987   0 % 
 15.   OM8FF   48   0   0   19   912   0 % 
 16.   OM8VL   44   0   0   20   880   0 % 

kategória QRO/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM6WW   0   94   0   26   2444   0 % 
 2.   OM7AB   0   93   0   26   2418   0 % 
 3.   OK2BKP   0   89   0   25   2225   0 % 
 4.   OK2ILD   0   88   0   25   2200   0 % 
 5.   OM3WOR   0   87   0   25   2175   0 % 
 6.   OM4KK   0   86   0   25   2150   0 % 
 7.   OM3CQF   0   78   0   26   2028   0 % 
 8.   OK2PHI   0   78   0   25   1950   0 % 
 9.   OM7AXL   0   73   0   26   1898   0 % 
 10.   OK1DQP   0   75   0   24   1800   0 % 
    OK2WYK   0   75   0   24   1800   0 % 
 12.   OM8KD   0   69   0   25   1725   0 % 
 13.   OM3KFY   0   71   0   24   1704   0 % 
 14.   OM4FM   0   69   0   24   1656   0 % 
 15.   OK1FUU   0   66   0   24   1584   0 % 
 16.   OM3TYC   0   65   0   24   1560   0 % 
 17.   OK1RPS   0   49   0   24   1176   0 % 
    OK1AXG   0   49   0   24   1176   0 % 
 19.   OM8AHJ   0   55   0   21   1155   0 % 
 20.   OK2BEN   0   48   0   22   1056   0 % 
 21.   OM0AD   0   44   0   23   1012   0 % 
 22.   OM3WBY   0   45   0   20   900   0 % 
 23.   OM7JM   0   39   0   21   819   0 % 
 24.   OM5FT   0   40   0   20   800   0 % 
 25.   OM8AML   0   38   0   21   798   0 % 
 26.   OK2UFU   0   37   0   20   740   0 % 
    OK1VHV   0   37   0   20   740   0 % 
 28.   OK7PY   0   34   0   20   680   0 % 
 29.   OM5ARI   0   33   0   20   660   0 % 
 30.   OM8ARG   0   35   0   18   630   0 % 
 31.   OK2SJC   0   33   0   18   594   0 % 
 32.   OM3WBQ   0   26   0   18   468   0 % 
 33.   OM0IM   0   29   0   16   464   0 % 
 34.   OK2KVS   0   21   0   16   336   0 % 

kategória QRP/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OK1IF   57   0   0   23   1311   0 % 
 2.   OK1FKD   54   0   0   21   1134   0 % 
 3.   OK2BLD   39   0   0   21   819   0 % 
 4.   OM7CG   27   0   0   18   486   0 % 
 5.   OK1JX   26   0   0   18   468   0 % 
 6.   OM6FM   25   0   0   15   375   0 % 

kategória QRP/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM7KW   0   72   0   25   1800   0 % 
 2.   OK2MRJ   0   62   0   24   1488   0 % 
 3.   OK1KFQ   0   50   0   23   1150   0 % 
 4.   OK1VHH   0   45   0   24   1080   0 % 
 5.   OM7YA   0   42   0   20   840   0 % 
 6.   OM4AQP   0   27   0   18   486   0 % 
 7.   OM3WYB   0   24   0   14   336   0 % 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele