Spracúvam...

Výsledky z OMAC - etapa 08.2013

kategória QRO/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM3PA   56   78   35   26   4394   0 % 
 2.   OK2BFN   56   74   31   26   4186   0 % 
    OK2NO   54   72   35   26   4186   0 % 
 4.   OK2TO   51   72   34   26   4082   0 % 
 5.   OM2RL   48   77   28   26   3978   0 % 
 6.   OK2LF   52   63   32   26   3822   0 % 
 7.   OK1AY   58   62   26   26   3796   0 % 
 8.   OK2BTK   47   68   26   26   3666   0 % 
 9.   OM8AA   58   50   32   26   3640   0 % 
 10.   OM6AC   51   65   21   26   3562   0 % 
 11.   OM5NJ   55   64   22   25   3525   0 % 
 12.   OK2KFK   47   60   24   26   3406   0 % 
 13.   OM3COR   44   62   20   26   3276   0 % 
 14.   OK2BGA   50   52   23   26   3250   0 % 
 15.   OM3CDN   57   47   24   25   3200   0 % 
 16.   OM7AT   52   54   25   24   3144   0 % 
 17.   OM3CAZ   52   49   22   24   2952   0 % 
 18.   OK1KZ   43   43   15   24   2424   0 % 
 19.   OM8ON   53   33   19   22   2310   0 % 
 20.   OM5LR   43   35   18   23   2208   0 % 
 21.   OM8LD   31   47   12   23   2070   0 % 
 22.   OK2BBR   41   36   10   23   2001   0 % 
 23.   OK1HBM   31   36   14   23   1863   0 % 
 24.   OK1WMJ   28   32   13   22   1606   0 % 
 25.   OM4DU   34   29   13   20   1520   0 % 
 26.   OM8TA   30   25   10   20   1300   0 % 
 27.   OK2SGY   45   3   1   20   980   0 % 

kategória QRO/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OK2PYA   57   0   0   22   1254   0 % 
    OK2SG   57   0   0   22   1254   0 % 
    OM8LA   57   0   0   22   1254   0 % 
    OM8KW   57   0   0   22   1254   0 % 
 5.   OK1IBP   56   0   0   21   1176   0 % 
 6.   OM5WW   52   0   0   22   1144   0 % 
 7.   OM7LM   55   0   0   20   1100   0 % 
 8.   OK1FOG   48   0   0   20   960   0 % 
 9.   OM3TGK   46   0   0   20   920   0 % 
 10.   OK7AW   41   0   0   20   820   0 % 
 11.   OM8VL   42   0   0   17   714   0 % 
 12.   OM8FF   38   0   0   18   684   0 % 
 13.   OK1MST   34   0   0   18   612   0 % 

kategória QRO/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM7AB   0   83   0   26   2158   0 % 
 2.   OK2BKP   0   79   0   26   2054   0 % 
 3.   OM4KK   0   78   0   26   2028   0 % 
    OM7AXL   0   78   0   26   2028   0 % 
 5.   OM3WOR   0   73   0   26   1898   0 % 
 6.   OK2PHI   0   71   0   26   1846   0 % 
 7.   OM3KII   0   70   0   26   1820   0 % 
 8.   OK2WYK   0   67   0   26   1742   0 % 
 9.   OK1DQP   0   65   0   26   1690   0 % 
 10.   OM4FM   0   65   0   24   1560   0 % 
 11.   OK1DKA   0   60   0   24   1440   0 % 
 12.   OK1FUU   0   59   0   24   1416   0 % 
 13.   OK1RPS   0   50   0   24   1200   0 % 
 14.   OK1AXG   0   39   0   23   897   0 % 
 15.   OM8AHJ   0   39   0   21   819   0 % 
 16.   OM0AD   0   40   0   20   800   0 % 
 17.   OM3WBQ   0   41   0   17   697   0 % 
 18.   OM7JM   0   34   0   18   612   0 % 
 19.   OK1VHV   0   32   0   19   608   0 % 
 20.   OK2SJC   0   32   0   18   576   0 % 
 21.   OK6MS   0   33   0   17   561   0 % 
 22.   OK2BEN   0   24   0   15   360   0 % 
 23.   OM8ARG   0   20   0   14   280   0 % 
 24.   OK1PFM   0   17   0   14   238   0 % 

kategória QRP/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OK1FGD   47   32   13   25   2300   0 % 
 2.   OK1FLT   26   30   10   21   1386   0 % 

kategória QRP/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OK2BLD   48   0   0   22   1056   0 % 
 2.   OK1HDU   50   0   0   19   950   0 % 
 3.   OK1FKD   45   0   0   21   945   0 % 
 4.   OM3TLE   29   0   0   17   493   0 % 
 5.   OM7CG   25   0   0   16   400   0 % 
 6.   OK1LO   18   0   0   12   216   0 % 

kategória QRP/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM7KW   0   59   0   25   1475   0 % 
 2.   OM3WYB   0   53   0   23   1219   0 % 
 3.   OK2MRJ   0   45   0   23   1035   0 % 
 4.   OM7YA   0   39   0   21   819   0 % 
 5.   OK1VHH   0   37   0   22   814   0 % 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele