Spracúvam...

Výsledky z OMAC - etapa 12.2006

kategória QRO/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM3PA   58   94   42   26   5044   0 % 
 2.   OM7AG   61   73   39   26   4498   0 % 
 3.   OM3EI   54   78   39   26   4446   0 % 
 4.   OM7AT   50   81   36   26   4342   0 % 
 5.   OM0TT   61   68   37   26   4316   0 % 
 6.   OM3CAZ   47   83   32   25   4050   0 % 
 7.   OK1KC   55   77   32   24   3936   0 % 
 8.   OM5NJ   47   74   31   25   3800   0 % 
    OM4WW   44   79   29   25   3800   0 % 
 10.   OK2UQ   42   76   32   25   3750   0 % 
 11.   OM5BP   50   77   29   24   3744   0 % 
 12.   OK2PIM   45   71   27   26   3718   0 % 
 13.   OM3CDN   48   74   26   25   3700   0 % 
 14.   OM8LA   42   77   23   25   3550   0 % 
    OK2SAR   42   75   25   25   3550   0 % 
 16.   OK2BTK   38   67   25   26   3380   0 % 
 17.   OK2PTS   49   65   25   24   3336   0 % 
 18.   OK2BGA   40   59   19   26   3068   0 % 
 19.   OK2BIU   36   66   20   25   3050   0 % 
 20.   OK1LO   24   66   12   24   2448   0 % 
 21.   OM7AC   33   40   20   25   2325   0 % 
 22.   OK1KZ   16   71   5   24   2208   0 % 
 23.   OK2BFN   14   58   10   25   2050   0 % 
 24.   OM3TLE   21   44   13   25   1950   0 % 
 25.   OM6AL   16   56   8   23   1840   0 % 
 26.   OK2BIK   23   36   11   25   1750   0 % 
 27.   OK1WMJ   26   29   15   22   1540   0 % 

kategória QRO/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OK1IBP   57   0   0   24   1368   0 % 
 2.   OM3EK   57   0   0   23   1311   0 % 
 3.   OK1IF   54   0   0   24   1296   0 % 
 4.   OM8FF   51   0   0   22   1122   0 % 
 5.   OM8KW   51   0   0   21   1071   0 % 
 6.   OM3BA   42   0   0   22   924   0 % 
 7.   OK1FOG   41   0   0   22   902   0 % 
 8.   OK5E   43   0   0   19   817   0 % 
 9.   OM3RRC   38   0   0   19   722   0 % 
    OK2SG   38   0   0   19   722   0 % 
 11.   OM3TPN   24   0   0   16   384   0 % 
 12.   OM3TGK   19   0   0   13   247   0 % 

kategória QRO/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM7AB   0   85   0   25   2125   0 % 
 2.   OM8QA   0   76   0   26   1976   0 % 
 3.   OK1DQP   0   76   0   25   1900   0 % 
 4.   OK2VH   0   71   0   25   1775   0 % 
 5.   OK2WYK   0   68   0   26   1768   0 % 
 6.   OM6ACV   0   70   0   25   1750   0 % 
 7.   OK2BEN   0   69   0   25   1725   0 % 
 8.   OK1KFQ   0   63   0   26   1638   0 % 
 9.   OK2BKP   0   69   0   23   1587   0 % 
 10.   OM7RR   0   48   0   24   1152   0 % 
 11.   OM7SR   0   44   0   26   1144   0 % 
 12.   OK1AXG   0   45   0   25   1125   0 % 
 13.   OK1VHV   0   39   0   21   819   0 % 
 14.   OK2UFU   0   26   0   17   442   0 % 
 15.   OK2PHI   0   26   0   16   416   0 % 
 16.   OM6MW   0   22   0   18   396   0 % 
 17.   OK2KFK   0   20   0   14   280   0 % 
 18.   OM3ZBG   0   18   0   13   234   0 % 
 19.   OM1TD   0   15   0   10   150   0 % 
 20.   OK5OK   0   10   0   9   90   0 % 

kategória QRP/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OK1DDP   29   47   12   23   2024   0 % 

kategória QRP/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM6FM   28   0   0   20   560   0 % 
 2.   OK1FLT   15   0   0   13   195   0 % 
 3.   OK2STM   10   0   0   8   80   0 % 

kategória QRP/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM7YA   0   49   0   26   1274   0 % 
 2.   OK2MPB   0   20   0   16   320   0 % 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele